plansza 5-lecie ZZW_4 | 5 lat Zarządu Zieleni m.st. Warszawy