5 lat Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 

Mija 5 lat od utworzenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Od 2016 roku zazieleniamy Warszawę i tworzymy zdrową i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.

W Warszawie rośnie blisko 9 mln. drzew, co plasuje naszą stolicę w ścisłej czołówce najbardziej zielonych miast europejskich. Dbałość o istniejącą zieleń i wodę, ale też powiększanie tych zasobów i tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla wszystkich to jedne z celów zrównoważonego rozwoju Warszawy i zadań powołanego w 2016 roku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

ZZW w liczbach

Z myślą o tworzeniu zdrowego i zrównoważonego miasta zarządzamy dużą częścią zielonej i błękitnej infrastruktury Warszawy. W naszej administracji znajduje się kilkadziesiąt parków i skwerów, tereny zieleni wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, sieć wodna miasta i nabrzeża Wisły.

Pod naszą opieką znajdują się: 32 parki o łącznej powierzchni 409 ha, 74 skwery i zieleńce o powierzchni 114 ha, 1 052 ha zieleni przyulicznej, 357 ha terenów międzywala Wisły, w tym 7 plaż i warszawskie bulwary, 132 km cieków naturalnych i warszawskich kanałów, 40 zbiorników wodnych, a także ponad 37 km wałów przeciwpowodziowych, Stacją Pomp Gocław Bluszcze i 3 ujęcia wód podziemnych.

5 lat zazieleniania Warszawy

Minionych 5 lat to tysiące nowych roślin dla Warszawy. Przy stołecznych ulicach i w parkach posadziliśmy ponad 24 tysiące drzew. Krzewy i żywopłoty pojawiły się na powierzchni ponad 145 tysięcy m2, a wieloletnie byliny – 53 tysięcy m2. Stołeczne rabaty ozdabialiśmy co sezon, sadząc rośliny jednoroczne na powierzchni ponad 40 tysięcy m2. Rozbetonowaliśmy ponad 5 tysięcy m2 powierzchni, na której również pojawiła się nowa zieleń. Poddaliśmy modernizacji 4 stołeczne parki, a także projektujemy 3 nowe przestrzenie parkowe dla warszawiaków i warszawianek. Postawiliśmy ponad 2 200 wygodnych ławek warszawskich.

Coraz bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom przestrzenie to idealne miejsce na wypoczynek i cały wachlarz korzyści dla miejskiej przyrody i mikroklimatu.

5 lat zarządzania stołeczną zielenią

Bogaty drzewostan i liczne tereny parkowe wymagają odpowiedniego gospodarowania i opieki. Dlatego od lat, również we współpracy z innymi miejskimi jednostkami, rozwijamy nowoczesny system zarządzania warszawskimi terenami zieleni.

Opracowaliśmy Kartę Praw Drzew wraz z 7 standardami dotyczącymi m.in. sposobu pielęgnacji stołecznej zieleni, szacowania klas ryzyka drzew, ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych czy transparentnej komunikacji dotyczącej wycinek drzew. Rozwijamy miejski serwis mapowy o zieleni, w tym serwis Wiem o Wycince, tworząc kompleksowe źródło informacji o stołecznym drzewostanie. Pokryliśmy całe miasto Mapą Koron Drzew, a także jego część Mapą Lokalizacji Pni Drzew, uzupełniając szczegółowe inwentaryzacje terenowe. Wdrożyliśmy także Aplikację MoDrzew, czyli narzędzie wspomagające pracę miejskich ogrodników i przeglądy zieleni wysokiej.

5 lat edukacji o zieleni i współpracy z mieszkańcami

Od 2016 roku prowadzimy programy edukacyjne, warsztaty i konkursy, promując piękne tereny zieleni w stolicy i zwiększając świadomość ekologiczną mieszkańców Warszawy. W sumie przeprowadziliśmy 46 projektów edukacyjnych, zorganizowaliśmy niemal 160 różnorodnych wydarzeń i 22 spacery edukacyjne. Razem z mieszkańcami dbamy o stołeczną zieleń, wspólnie sadzimy, siejemy, sprzątamy i grabimy w ramach Zielonego Wolontariatu. Zorganizowaliśmy niemal 60 akcji, w których wzięło udział ponad 2000 wolontariuszy.

Realizujemy również zielone pomysły mieszkańców. W sumie zrealizowaliśmy ponad 200 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego. W ramach kształtowania i projektowania terenów zieleni także słuchamy głosu mieszkańców. W ciągu 5 lat przeprowadziliśmy 15 procesów konsultacyjnych.

 

Pokaż inne artykuły