Zielone Ulice – zakończyliśmy konsultacje społeczne

 

Na początku października Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zakończył drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zazieleniania ulicy Grochowskiej. Była to ostatnia ulica, której ekologiczną transformację konsultowaliśmy w ramach programu Zielone Ulice Warszawy. Są już dostępne raporty z wszystkich konsultacji.

W 2019 roku podczas pierwszego etapu konsultacji społecznych zebraliśmy uwagi i postulaty mieszkańców odnośnie funkcjonowania oraz zagospodarowania ulic Wąwozowej, Grochowskiej, Grójeckiej, Dąbrowskiego i Grenadierów. Rozmawialiśmy wówczas o nowej zieleni, miejscach wypoczynku i spotkań, ławkach i koszach na śmieci, a także o tym, które chodniki i ścieżki wymagają zmian. Na tej podstawie powstały koncepcje zazielenienia tych ulic, które prezentowaliśmy w ramach drugiego etapu konsultacji w latach 2020 i 2021.

Drugi etap spotkań był okazją do wymiany pomysłów dotyczących zmian w pasach zieleni przyulicznej, które zostały zaproponowane w pierwszym etapie. Na podstawie wytycznych mieszkańców powstały ostateczne koncepcje.

Proponujemy rozwiązania, które mają na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy i poprawienie jej funkcjonalności, oraz – na czym szczególnie zależało mieszkańcom – spełniające potrzebę integracji społecznej (poprzez wprowadzenie stref wypoczynkowych wśród zieleni).

Grójecka, Grochowska, Wąwozowa, Dąbrowskiego i Grenadierów były ostatnimi ulicami konsultowanymi w ramach projektu „Zielone Ulice”.  W dialogu z mieszkańcami powstało kilkadziesiąt projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń poszczególnych ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcjach będzie wieloletnim procesem podzielonym na etapy i w dużej mierze zależnym od budżetu, jakim ZZW będzie dysponować na wykonanie powierzonych zadań.

Poniżej znajdują się wszystkie raporty z konsultacji przeprowadzonych w ramach programu Zielone Ulice Warszawy:

Jaka Zielen na Grochowskiej_Zalacznik do raportu Jaka zieleń na Grochowskiej – Raport z konsultacji społecznych Zielona Grochowska – koncepcja raport dabrowskiego Dąbrowskiego_koncepcja raport_grenadierow Grenadierów_koncepcja Grójecka_Koncepcja raport_grojecka raport_wawozowa Wąwozowa_Koncepcja

 

.

Pokaż inne artykuły