_KBA1681 | Nowa zieleń na Woli

Nowy teren zieleni przy ul. Redutowej