_KBA1680 | Nowa zieleń na Woli

Nowy teren zieleni przy ulicy Redutowej