_KBA1671 | Nowa zieleń na Woli

Nowy teren zieleni przy ulicy Redutowej