Plakat_1_-_Jak_postępować_w_przypadku_pogryzienia_lub_pokąsania_przez_dzikie_zwierzę | Kolejne przypadki wścieklizny w Warszawie