Plakat_1_-_Jak_postępować_w_przypadku_pogryzienia_lub_pokąsania_przez_dzikie_zwierzę-1 | Kolejne przypadki wścieklizny w Warszawie