Konkurs na nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim

 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy ze stołecznym oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie na projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Wnioski można składać do 10 stycznia 2022 roku.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem zlokalizowanego przy ul. Solec 8 wraz zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym tzn. w którym przewidziana jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora zwycięskiej koncepcji do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania projektu na podstawie pracy konkursowej.

Wyboru najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji dokona 7-osobowe jury konkursu w składzie:

1. Przewodnicząca: arch. Magdalena Staniszkis – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.

2. Sędzia referent: arch. Jan Sukiennik – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.

3. Asystent Sędziego referenta: arch. Andrzej Jurkiewicz – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.

Członkowie:

4. Magdalena Młochowska – Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy.

5. arch. Katarzyna Mackiewicz – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum / Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

6. Iwona Zwolińska – Dział Wisła /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

7. Mirosław Gajdak – Dział Programowania Terenów Zieleni /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.

Pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 70 000 zł brutto:

  • I nagroda w wysokości 30 000 zł,
  • II nagroda w wysokości 20 000 zł,
  • III nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie trwa do 10 stycznia 2022 r. Termin składania prac konkursowych to 4 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 25 kwietnia przyszłego roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie konkursu.

 

Pokaż inne artykuły