Załącznik nr 4 on-line budynki Prochowni | Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego? Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych