Załącznik nr 3 maile i pisma | Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego? Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych