Załącznik nr 2 spacer przyrodniczy | Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego? Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych