Załącznik nr 1 – opinie, potrzeby, porpozycje | Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego? Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych