Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego? Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne dot. funkcji i zasad użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego zakończyliśmy 29 października 2021 r. Dziś możemy podzielić się z Wami wynikami z tych konsultacji.

Konsultacje społeczne Parku im. Stefana Żeromskiego pozwoliły nam poznać potrzeby i oczekiwania różnych stron procesu względem samego parku, jak i budynków Prochowni Północnej i Południowej. Wszystkie zgromadzone informacje – uwagi, wnioski, rekomendacje posłużą Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy w planowaniu bieżących działań skupiających się wokół parku.

Prace utrzymaniowe, pielęgnacyjne, inwestycyjne czy kwestie związane z animacją, rekreacją i kulturą – w tych wszystkich obszarach będziemy starali się kierować potrzebami  zgłaszanymi podczas procesu, przy uwzględnieniu obowiązujących nas wytycznych dot. administrowania i zarządzania parkiem. W przypadku decyzji o wszczęciu procedury konkursowej na przyszłych dzierżawców, pod uwagę będą brane licznie zebrane pomysły dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości znajdujących się na terenie parku, tj. Prochowni Północnej i Południowej.

Informacje o wszelkich działaniach realizowanych w Parku im. Stefana Żeromskiego, będą dostępne na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych Zarządu Zieleni m.st Warszawy oraz na głównej stronie internetowej zzw.waw.pl w zakładce „aktualności”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych i dziękujemy, że tak licznie wzięli w nich Państwo udział!

Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego_ – raport z konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 opinie, potrzeby, propozycje

Załącznik nr 2 spacer przyrodniczy

Załącznik nr 3 maile i pisma

Załącznik nr 4 on-line budynki Prochowni

Pokaż inne artykuły