łącznik między Stawami Brustmana fot. M. Zakrzewska | W Warszawie wyrosną szuwary

łącznik między Stawami Brustmana fot. M. Zakrzewska