Jez. Powsinkowskie fot. K. Babicki | W Warszawie wyrosną szuwary