Pawilon Edukacyjny Kamień – tu mieszkańcy poznają bliżej warszawską przyrodę

14 grudnia Pawilon Edukacyjny Kamień odwiedzili studenci Akademii Sztuk Pięknych. Ekspert Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Piotr Kołkowicz podzielił się z nimi wiedzą na temat roślinności i lasów łęgowych nad Wisłą. Było to kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez ZZW, podczas których mieszkańcy w różnym wieku poznają bliżej warszawską przyrodę i biorą udział w różnorodnych warsztatach oraz wydarzeniach.
Pawilon Edukacyjny Kamień to miejsce nowoczesnej edukacji przyrodniczej, korzystającej m.in. z okolicznych zasobów przyrody obszaru Natura 2000 i budującej świadomość przyrodniczą i ekologiczną warszawiaków. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, odpowiedzialny za tę inwestycję, organizuje spotkania i warsztaty, podczas których eksperci jednostki dzielą się swoją wiedzą i udzielają praktycznych porad. Okolice Pawilonu Edukacyjnego Kamień zachęcają do obcowania z przyrodą – można tu podziwiać wierzby i topole, a także wiele krzewów (np. głóg czy jeżyna popielica) oraz rośliny zielne (np. chmiel zwyczajny i podagrycznik pospolity) m.in. na golędzinowskiej łące w pobliżu Kamienia.
BOGATA OFERTA WARSZTATÓW I WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW
Pawilon Edukacyjny Kamień i jego okolice to doskonałe miejsce do spotkań, spacerów oraz innych działań z zakresu edukacji przyrodniczej. W 2021 r. odbyło się tu wiele warsztatów prowadzonych przez ekspertów ZZW, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Warszawiacy uczyli się pleść wianki, poznawali różnorodność biologiczną drzew, brali udział w warsztatach ogrodniczych, słuchali ciekawostek o grzybach, robili ozdoby z mchu. Seniorzy, dzieci i całe rodziny brały udział w spacerach edukacyjnych, podczas których m.in. obserwowano ptaki, robiono zdjęcia przyrodnicze.
Ponadto odbyły się tu dwie edycje akcji „Przygarnij kwiatka”, podczas których uczestnicy otrzymali rośliny wysadzane z warszawskich kwietników, słuchali porad ogrodników ZZW oraz wykładu na temat bylin. Warsztaty i spacery edukacyjne prowadzili specjaliści ZZW, m.in. Anna Bałazy, Małgorzata Dudek-Grzegorzewska, Tomasz Maksym, Grzegorz Szczerba, Paweł Rybus, Agata Jarska, Łukasz Poławski.
 Warto podkreślić, że oferta Pawilonu Edukacyjnego Kamień jest dużo bogatsza – w 2021 r. zaprosiliśmy mieszkańców również na koncerty, spektakle teatralne, kino plenerowe, warsztaty wiślane. Odbyły się również warsztaty rękodzielnicze, podczas których mieszkańcy uczyli się budować budkę dla ptaków, uszyć worek na zakupy czy wykonać ozdobną woskowijkę. W przyszłym roku także planujemy wiele spotkań edukacyjnych z mieszkańcami, również z udziałem specjalistów ZZW, zachęcamy do śledzenia aktywności!
KAMIEŃ OTWARTY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Pawilon Edukacyjny Kamień to coraz popularniejsza część Dzielnicy Wisła, otwartej dla dzieci i dorosłych, chcących bliżej poznać ulubioną rzekę i jej naturalne bogactwo. Celem Kamienia jest również wsparcie zielonych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ekologii, a także uznanymi ośrodkami naukowymi i kulturowymi.
Pawilon, oficjalnie otwarty w lipcu 2020 r., został wybudowany w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, że głównym celem tego projektu było odtworzenie kolonii lęgowych ptaków siewkowych – m.in. rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej.
Pokaż inne artykuły