Odśnieżamy bez używania soli

Przez cały rok dbamy o zieleń pozostającą pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Zimą nie używamy więc soli ani innych substancji, które mogłyby zaszkodzić roślinom. Do posypywania zaśnieżonych nawierzchni stosujemy piasek lub mieszanki mineralne.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zajmuje się odśnieżaniem jedynie w alejkach parkowych i na części chodników przyległych do parków oraz na terenie Bulwarów Wiślanych. Nad przestrzeganiem obowiązujących ZZW standardów odśnieżania czuwają nasi ogrodnicy i specjalnie powołany dział kontroli.

Nie używamy soli w a Parkach i nad Wisłą

W parkach nie używamy żadnych substancji chemicznych rozpuszczających śnieg, nawet dozwolonych rozporządzaniem Ministra Środowiska. Zalegający pod drzewami śnieg zanieczyszczony solą powoduje kumulację jonów sodu i chloru oraz powstawanie węglanów i wodorowęglanów w glebie. W efekcie może wystąpić tzw. susza fizjologiczna, to znaczy, że rośliny nie mogą pobrać wody, która znajduje się w glebie.

Czym posypujemy aleje w parku, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom? Te utwardzone (asfalt, płyty chodnikowe, kostkę) czystym piaskiem, a mineralne specjalną specjalna mieszanką mineralną, która sprawia, że nie jest ślisko.

W trosce o bezpieczeństwo spacerujących odśnieżamy Bulwary Wiślane po każdych opadach śniegu. Mechanicznie płużymy bądź sypiemy piaskiem promenadę, odśnieżamy wjazdy, schody, zejścia na bulwary oraz odcinki łączące promenadę z okolicznymi chodnikami.

Jak radzi sobie zieleń przyuliczna w zimie?

Z nadmiernym zasoleniem nienajlepiej radzi sobie większość roślin nagonasiennych z gatunków liściastych, w tym m.in.: klon pospolity, klon jawor, olsza czarna, brzoza brodawkowata, grab pospolity, buk pospolity, jabłonie, wiśnie, jarząb pospolity, rodzime dęby oraz lipy. Drzewa iglaste również źle znoszą nadmierne zasolenie (wyjątkiem jest modrzew).

Dlatego, zwłaszcza przy dużych arteriach Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zaleca sadzenie gatunków lepiej tolerujących zasolenie. Są to np.: klon polny (odmiana Nanum, Elsrijk), leszczyna turecka, głóg pośredni (odmiama Paul’s Scarlet), jesion pensylwański (odmiana Crispa), miłorząb chiński (odmiana Fastigiata i Princeton Sentry, platan klonolistny (odmiana Pyramidalis, dąb czerwony, dąb błotny.

Należy jednak mieć na uwadze, że nadmierna ilość soli w glebie szkodzi również i tym gatunkom – śnieg rozpuszcza się i powstaje solanka, a z niej aerozol solny, który wzbijany przez przejeżdżające pojazdy osadza się na roślinach, powodując zaburzenia ich wzrostu i rozwoju pędów. Skutkiem tych zaburzeń może być deformacja i zamieranie blaszki liściowej.

Jak zmniejszyć negatywny wpływ soli na zieleń przyuliczną?

By ograniczyć negatywny wpływ soli na zieleń przyuliczną, rozmieszczamy osłony z folii lub maty, które stanowią fizyczną barierę dla błota pośniegowego, które może powstawać w wyniku zastosowania soli w obrębie pasa jezdni. Szczególnie cenne drzewa można także dodatkowo owijać tkaninami – tę metodę nazywa się turbanowaniem.

Pokaż inne artykuły