Trwa rozbetonowanie głównego stawu na Polu Mokotowskim – raport z prac

 

Trwa ważny etap modernizacji, czyli rozbetonowanie głównego stawu. Kruszymy beton na powierzchni 13 tys. m2. Budujemy także zbiornik tymczasowy dla żyjących tu płazów, a już niedługo rozpoczniemy naturalizację mniejszych zbiorników wodnych.

Inwestycja z dbałością o przyrodę

Projekt odnowy Pola Mokotowskiego realizujemy z myślą o ochronie istniejącej przyrody parku. Duży nacisk kładziemy na minimalizację negatywnego wpływu prac budowlanych, zarówno na roślinność, jak i zamieszkujące go dzikie zwierzęta.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony jest nadzór przyrodniczy, a istniejąca roślinność została zabezpieczona poprzez utworzenie wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony jest ruch kołowy i pieszy. Co więcej, dla płazów żyjących wcześniej w stawie przeznaczonym do rozbetonowania, powstaje tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie na wiosnę.

Konieczne ze względu na kolizję z nową infrastrukturą wycinki również zostały ograniczone do minimum. Związane będą z utworzeniem ciągów komunikacyjnych łączących obszar po MPO z istniejącym układem parku oraz remontem domków fińskich (drzewa wrastające w fundamenty). Usuniętych zostanie 19 drzew, co zostanie zrekompensowane w ponad dwukrotnie większej liczbie nasadzeń w parku. Szczegóły wyjaśnimy na spacerze informacyjnym.

Harmonogram prac

Rozbiórka powinna zakończyć się do końca grudnia, jednak zależy to od warunków pogodowych. Rozbiórka małych stawów rozpocznie się pod koniec roku i zakończy w lutym. Tutaj do rozbetonowania mamy ok. 3 tys. m2. Pokruszony beton, który będzie nadawał się do ponownego wykorzystania zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej zostanie użyty m.in. do uformowania wałów wygłuszających park od strony ul. Wawelskiej.

W związku z rozbiórką dużego zbiornika teren w jego otoczeniu został wygrodzony do końca października przyszłego roku.

Kolejnym etapem prac będzie remont domków fińskich. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Nowa odsłona parku Pole Mokotowskie – naturalnie!

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje pierwszy etap modernizacji parku Pole Mokotowskie, który uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem unijnym, takie jak: stworzenie nowego, naturalnego układu wodnego w parku, zagospodarowanie zrekultywowanego terenu po dawnej bazie MPO, stworzenie pełnych zieleni miejsc rekreacji i stref wejściowych. Pojawią się również nowa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, ławki i podełka. Dodatkowo zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego.

Intencją odnowy jednego z największych parków stolicy było zadbanie o przyrodę parku, zwiększenie różnorodności biologicznej i retencji wody. Pojawi się tu 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Duży zbiornik wodny poddamy naturalizacji – jego dno zostanie rozbetonowane, a na brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. W centralnej części parku, na zrekultywowanym terenie po MPO utworzymy naturalny ogród biocenotyczny pełen różnorodnych roślin, który stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i pożytecznym dla zwierząt.

Więcej o projekcie modernizacji Parku Pole Mokotowskie pod linkiem.

 

 

Dofinansowanie unijne

Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Pokaż inne artykuły