nasadzenia_drzew_jesien_2021_zzw6 | Niemal 500 tysięcy nowych roślin w Warszawie – trwają jesienne nasadzenia Zarządu Zieleni