Trwa ekologiczna transformacja ulicy Grochowskiej

 

Zazieleniamy Pragę-Południe na odcinku od skrzyżowania ul. Grochowskiej z Siennicką do ul. Weterynaryjnej. Rozbetonowanie i nasadzenia realizujemy w ramach projektu zgłoszonego przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Prace obejmują aż 730 m2.

Projekt zazielenienia ulicy Grochowskiej

Projekt zakłada rozpłytowanie powierzchni utwardzonych i zastąpienie ich trawnikami, na których w przyszłym roku mają być nasadzane krzewy. Prace wykonuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Zdemontowaliśmy już płyty betonowe i podbudowę. Korzenie drzew zabezpieczyliśmy warstwą ziemi. Po ustawieniu obrzeży resztę utworzonych przestrzeni uzupełnimy ziemią urodzajną i wykonamy nasadzenia.

Dzięki zmianom otoczenie Grochowskiej będzie bardziej estetyczne, a dzięki wprowadzeniu nowej zieleni – teren stanie się bardziej przyjazny dla mieszkańców miasta. Rozpłytowanie wpłynie pozytywnie na zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w miejscu, gdzie one powstały. W efekcie zwiększy się retencja wody w glebie, co zapobiegnie jej odpływowi. Usprawnienie retencji wody jest konieczne, ponieważ z powodu zachodzących zmian klimatu Warszawa będzie coraz częściej doświadczać ulewnych deszczów na przemian z okresami intensywnej suszy.

Rozbetonowanie ZZW w innych lokalizacjach w Warszawie

O akcji rozbetonowania będziemy Was na bieżąco informować. W ramach tego samego projektu, który dotyczy Grochowskiej, zazieleniamy też ulicę Podskarbińską.

Pozostałe projekty, które realizujemy we współpracy z mieszkańcami, to „Zielona Targowa” na Pradze-Północ oraz Zieleń zamiast betonu” na Ursynowie i trzy projekty na Ochocie: „Zielona Grójecka – nowe drzewa i krzewy na Starej Ochocie”, „Zielona Grójecka – nowe drzewa i krzewy na Szczęśliwicach” i „Zielona Grójecka – nowe drzewa i krzewy na Rakowcu”.

Zazielenienie ul. Grochowskiej to realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy projekt nr 1022 z Budżetu Obywatelskiego pn. „Wielkie rozpłytowanie – więcej zieleni, mniej betonu”, na który zagłosowało 3084 mieszkańców.

 

Pokaż inne artykuły