Pierwsza umowa w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy podpisana!

Share

Pierwsza umowa w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy podpisana! Zawarliśmy pierwsze porozumienie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy. Pierwszym partnerem miasta została firma innogy Polska z Grupy E.ON.

Zaangażowanie firm w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za miejską przestrzeń – to główne cele utworzonego w maju 2021 r. Zielonego Funduszu dla Warszawy. Mechanizm ten umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie ekologicznych inicjatyw miasta – poprzez zasilenie budżetu stolicy – oraz pozwala im na realizację własnych pomysłów, wspierających zazielenienie Warszawy. Tworząc Zielony Fundusz, stolica dołączyła do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż, które z powodzeniem realizują podobne inicjatywy.

– Podjęcie współpracy z innogy Polska z Grupy E.ON. w ramach Zielonego Funduszu wpisuje się w realizację celów, jakie wyznaczyła sobie Warszawa, działając na rzecz zapobiegania i adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Planujemy wspólnie rozbetonować miasto w kilku wybranych lokalizacjach, zwiększając tym samym powierzchnię biologicznie czynną w stolicy. Działania te wpiszą się w realizację założeń AdaptCity– warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ NA RZECZ ZIELONEJ WARSZAWY

Jednostką odpowiedzialną za koordynację działań i realizację projektów w ramach Zielonego Funduszu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

– Sfinalizowanie pierwszej umowy wymagało zaangażowania i elastyczności, ale nasze starania zakończyły się sukcesem. Specjaliści ZZW są w stanie zaproponować firmom atrakcyjne wspólne projekty, ponieważ na co dzień zarządzają zielenią, dbając o zrównoważony rozwój stolicy – podkreśla Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pierwszy partner Zielonego Funduszu – innogy Polska z Grupy E.ON, od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Firma oferuje mieszkańcom Warszawy zróżnicowane formy edukacji ekologicznej, w tym m.in. Clean Art Festival i Zero Emission Store, podnoszące temat czystego powietrza, czy skierowany do szkół program Liczę się z energią oraz EKOenergia na Start, umożliwiający realizację oddolnych pomysłów.

– Dziś staliśmy się pierwszym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy. Wierzymy, że współpraca ta pomoże wesprzeć zielone inicjatywy, których miasto i jej mieszkańcy potrzebują – mówi Andrzej Modzelewski, prezes innogy Polska z Grupy E.ON. – Uważamy, że zrównoważony rozwój stolicy jest bardzo ważny, cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tworzeniu czystego i zdrowego otoczenia do życia mieszkańców Warszawy – dodaje.

ZIELONY FUNDUSZ DLA WARSZAWY A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA

Uruchomienie Zielonego Funduszu wspiera Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którymi miasta powinny zwiększać udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie zwiększać różnorodność biologiczną. Dlatego przy tworzeniu tego mechanizmu stolica podjęła współpracę z UN Global Compact Network Poland, będącą częścią inicjatywy United Nations Global Compact – największej na świecie platformy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Dla systemu ONZ kluczową kwestią jest ochrona przyrody i zwiększanie udziału zieleni w miastach, tak by stały się one optymalnym miejscem do życia nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt. To z tego powodu zdecydowaliśmy się na współpracę z m.st. Warszawą w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, dzięki któremu wspólnie z biznesem i mieszkańcami zazielenimy stolicę – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Warszawa prowadzi wiele działań na rzecz rozwijania potencjału przyrodniczego miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Odnawia skwery i parki, realizuje zielone projekty z budżetu obywatelskiego, rozpłytowuje tereny, w których dominuje beton. Zwiększając przestrzeń zieleni w mieście, stolica tworzy ostoje przyrody i zwierząt, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, łagodzi skutki zmian klimatu i oddziaływania miejskich wysp ciepła oraz poprawia retencję wody deszczowej.

Dla większości mieszkańców stolicy zieleń jest niemal na wyciągnięcie ręki – 60 proc. mieszka w zasięgu 500 m pieszego dojścia do parków i zieleńców. Władze stolicy prowadzą szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększania powierzchni biologicznie czynnej, dlatego rola inicjatyw takich jak Zielony Fundusz dla Warszawy będzie sukcesywnie rosła.

– – – – –

Informacje dotyczące Zielonego Funduszu dla Warszawy dostępne są na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w zakładce Zielony Fundusz dla Warszawy.

 

 

 

Pokaż inne artykuły