Jesienne konkursy przyrodnicze dla przedszkoli i szkół podstawowych

Share

Serdecznie zapraszamy warszawskie przedszkola oraz szkoły podstawowe do udziału w jesiennych konkursach przyrodniczych organizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W tym roku rozszerzamy formułę i wyłonimy aż 20 laureatów wśród przedszkoli oraz 20 laureatów wśród szkół podstawowych. Nagrodami w konkursie będzie możliwość udziału w edukacyjnych warsztatach przyrodniczych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz roślinne upominki. 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 25.10.2021 r. do godziny 20:00. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zzw.waw.pl do dnia 27.10.2021 r.

Fundatorem nagród w postaci warsztatów jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a fundatorem nagród rzeczowych – Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior sp. z o.o.

Konkurs dla przedszkoli – IV edycja konkursu „Jesienne skarby w ogródku”

Poszukajcie ciekawych skarbów jesiennej przyrody w ogródku przy przedszkolu i przedstawcie je w formie plastycznej  – technika dowolna!

W konkursie wyłonimy do 20 przedszkoli, spośród których 10 placówek otrzyma nagrodę główną a 10 – nagrodę dodatkową.

Nagrodą główną w jest możliwość udziału w edukacyjnym warsztacie przyrodniczym w Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz 150 szt. cebul różnogatunkowych.

Nagrodą dodatkową jest 150 szt. cebul różnogatunkowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.
 2. Zorganizować przygotowanie przez przedszkolaki 5 prac plastycznych w dowolnej technice plastycznej, przedstawiających jesienną przyrodę.
 3. Pobrać i podpisać przez osobę wskazaną do kontaktu załącznik nr 1 do regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu „Jesienne skarby w ogródku”, dostępny poniżej.
 4. Wysłać zgłoszenie na adres: cebule@zzw.waw.pl do 18.10.2021 roku do godz. 20:00. – Nabór przedłużony! Zgłoszenia można składać do 25.10.2021 do godz. 20:00.

Pełne zgłoszenie powinno  zawierać:

 • dane teleadresowe zgłaszanego przedszkola;
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu;
 • skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu w ramach Konkursu „Jesienne skarby w ogródku”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • skany lub fotografie gotowych prac plastycznych przedszkolaków w formacie PNG, JPG lub PDF.

Regulamin konkursu „Jesienne skarby w ogródku”

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE

Konkurs dla szkół podstawowych – I edycja konkursu „Szkoła bioróżnorodności”

Pokażcie nam, czym dla Was jest bioróżnorodność, co robicie, by ją zachować i jak wpływa na Wasze otoczenie. Zaproponujcie do tego hasło przewodnie, które zachęci innych do włączania się w działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Stwórzcie plakat ukazujący Wasz pomysł, wykonany w dowolnej technice plastycznej lub graficznej.

W konkursie wyłonimy do 20 szkół w dwóch kategoriach wiekowych (I-IV i V-VIII), spośród których 10 placówek otrzyma nagrodę główną a 10 – nagrodę dodatkową.

Nagrodą główną w jest możliwość udziału w edukacyjnym warsztacie przyrodniczym w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, roślina doniczkowa oraz 100 szt. cebul różnogatunkowych.

Nagrodą dodatkową jest roślina doniczkowa oraz 100 szt. cebul różnogatunkowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.
 2. Zorganizować przygotowanie przez dzieci/młodzież plakatu w dowolnej technice plastycznej lub graficznej, promującego działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i zawierającego hasło przewodnie.
 3. Pobrać i podpisać przez osobę wskazaną do kontaktu załącznik nr 1 do regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu „Szkoła bioróżnorodności”, dostępny poniżej.
 4. Wysłać zgłoszenie na adres: konkurs@zzw.waw.pl do 18.10.2021 roku do godz. 20:00. – Nabór przedłużony! Zgłoszenia można składać do 25.10.2021 do godz. 20:00

Pełne zgłoszenie powinno  zawierać:

 • dane teleadresowe zgłaszanej szkoły;
 • wskazanie kategorii wiekowej;
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu;
 • skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu w ramach Konkursu „Szkoła bioróżnorodności”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • plakat wykonany przez dzieci/młodzież w dowolnej technice plastycznej lub graficznej, w postaci pliku PDF, JPG lub PNG lub skanów/zdjęć w formacie PNG, JPG lub PDF.

Regulamin konkursu „Szkoła bioróżnorodności”

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE

Pokaż inne artykuły