Nowy skwer na Woli – dużo zieleni, wygodne alejki, ławki i latarnie

Mieszkańcy Woli mogą już korzystać z nowego skweru. Zrewitalizowaliśmy teren będący przedłużeniem ulicy Pustola, między ulicami Redutową i Elekcyjną. Teraz można tam spacerować wygodnymi alejkami wśród zieleni i odpocząć na jednej z wielu nowych ławek warszawskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zmieniliśmy wygląd skweru – teraz można tu swobodnie spacerować, wśród nowo założonych trawników. Przyjemniej i bezpieczniej jest również wieczorem, ponieważ teren skweru oświetlają 44 latarnie zaprojektowane – w przeciwieństwie do poprzednich – w jednym stylu. Po spacerze można odpocząć na jednej z 35 nowych ławek warszawskich. Zadbaliśmy również o czystość skweru montując kosze na śmieci.

Wielbiciele przyrody nie powinni przejść obojętnie obok pomnika przyrody – ponad 120-letniego jesiona wyniosłego, którego wyjątkową historię można poznać dzięki naszej tablicy edukacyjnej.

Łącznie wybudowaliśmy 760 m2 alejek mineralnych, przebudowaliśmy 380 m2 alejek z kostki betonowej. Wcześniej osoby starsze miały problem z dojściem na cmentarz od zachodniej strony – musiały wchodzić na wał i z niego schodzić. Teren ten wyrównaliśmy i teraz na nekropolię dojdziemy chodnikiem, a na wał możemy wejść nowymi schodami.

Prace wykonane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę prowadzono częściowo w obrębie zabytku, stąd konieczne było uzyskanie decyzji konserwatorskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych MWKZ. Warto również podkreślić, że prace były prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym i archeologicznym.

– – – – –

Prace zostały wykonane w ramach realizacji projektu z Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. pn. „Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Redutową a Elekcyjną” na terenie należącym do m.st. Warszawy.

Rewitalizacji skweru podjęła się firma Palmett, na podstawie dokumentacji projektowej firmy Architektura Krajobrazu Olga Lewandowska-Szelągowska.

Fot: K. Babicki

 

 

Pokaż inne artykuły