Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego?

Park im. Stefana Żeromskiego wraz z nieruchomościami znajdującymi się na jego terenie – Prochownią Północną i Południową, to ważny dla mieszkańców punkt na społeczno-kulturalnej mapie Żoliborza o znaczących walorach historycznych.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w ramach rozpoczynających się konsultacji społecznych dotyczących funkcji i zasad użytkowania tej przestrzeni parkowej oraz budynków Prochowni. Pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy chcą korzystać z tych miejsc, by jeszcze lepiej odpowiadały one na potrzeby lokalnej społeczności.

W odniesieniu do przestrzeni Parku im. Stefana Żeromskiego będziemy rozmawiać o:

 • sposobie korzystania z terenu parku – obecnym i oczekiwanym,
 • zasadach użytkowania parku, tych codziennych lub okazjonalnych, w tym związanych z bezpieczeństwem, kulturą czy rekreacją,
 • tym, co się w nim podoba, a co należałoby ulepszyć,
 • formach i tematyce organizowanych wydarzeń

W odniesieniu do budynków Prochowni Północnej i Południowej będziemy rozmawiać o:

 • zagospodarowaniu, w tym funkcjach i ofercie tych budynków – obecnych i oczekiwanych,
 • o przestrzeni na zróżnicowane inicjatywy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach bieżącego i długofalowego zarządzania Parkiem im. S. Żeromskiego działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów ZZW, uwzględniając jednocześnie zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które wybrzmią w ramach konsultacji społecznych będą istotnym dopełnieniem wytycznych, którymi ZZW kieruje się zarządzając i administrując tą przestrzenią parkową.

Konsultacje społeczne trwają od 1 do 29 października 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Zaplanowaliśmy różnorodne formy udziału w konsultacjach społecznych – zarówno stacjonarne, jak i on-line:

Zaplanowaliśmy różnorodne formy udziału w konsultacjach społecznych – zarówno stacjonarne, jak i on-line:

 

 • Spacer z ekspertami z dziedziny przyrody

2 października (sobota) o godz. 11:00, miejsce zbiórki: przy Fontannie z Aliną

 • Rozmowy w namiocie na terenie parku

16 października (sobota), w godz. 11:00-14:00

17 października (niedziela), w godz. 11:00-14:00

 • Mobilny punkt konsultacyjny (szukaj nas w parku i jego okolicach)

7 października (czwartek), w godz. 12:00-15:00

11 października (poniedziałek), w godz. 11:00-14:00

19 października (wtorek), w godz. 15:00-18:00

 • Spotkania on-line

26 października (wtorek), w godz. 18:00-20:00

28 października (czwartek), w godz. 18:00-20:00

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na adres: konsultacje@zzw.waw.pl

 • Przesłanie opinii mailem
  od 1 do 29.10.2021 r. możesz przesłać swoją opinię na adres: konsultacje@zzw.waw.pl,

 

Twoja opinia się liczy!

Plakat konsultacji społecznych ws. Parku Żeromskiego 

Plakat do wydruku domowego 

 

 

 

Pokaż inne artykuły