Przetarg na park pod Kopcem Powstania Warszawskiego rozstrzygnięty

 

Już w przyszłym miesiącu rozpoczną się prace modernizacyjne w Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Przestrzeń  zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie. Przebudowę, której koszt wyniesie ponad 24 mln zł, wykona firma REMONDIS sp. z o.o.

W parku pojawią się ciekawe ekspozycje historyczne opowiadające o odbudowie stolicy. Ruiny Warszawy zostaną wyeksponowane w głównym wejściu do parku od ul. Bartyckiej i wzdłuż odnowionej Alei Godziny „W”, prowadzącej na szczyt. Na Kopcu powstanie nowy plac z platformą widokową, a Kotwica Polski Walczącej zyska nowoczesny postument. Spontaniczna zieleń porastająca wzgórze zostanie w wybranych miejscach uporządkowana, w innych pojawią się nowe drzewa parkowe i sadzonki drzew leśnych. W parku powstaną także ścieżki przyrodnicze, i kładki w koronach drzew.

–  Nowy park wokół Kopca Powstania Warszawskiego będzie nawiązywać do historii odbudowy stolicy. Kopiec to pomnik zburzenia Warszawy, ale też jej odbudowy i żywotności. Chcemy zagospodarować tę przestrzeń zgodnie z jej rangą oraz umożliwić każdemu łatwy dostęp do parku i odbywających się tu uroczystości. – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Nowa zieleń oraz miejsca rekreacji i edukacji przyrodniczej

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego to nie tylko miejsce pamięci o historii Warszawy.  – Wokół Kopca utworzymy dla mieszkańców strefy rekreacyjne z nowymi meblami miejskimi, a także naturalne place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz strefę dla psów. W parku umieścimy nowe ławki, krzesła, stoły i stojaki rowerowe – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Kopiec i jego otoczenie to pełen gruzów teren, na którym spontanicznie rozwinął się las. Dominują w nim gatunki obce, lepiej znoszące tak trudne warunki. W niektórych obszarach można zaobserwować, jak las ten samoistnie się przebudowuje, pojawia się w nim coraz więcej gatunków rodzimych. W parku wydzielone zostaną tzw. dzikie zakątki, w których przyroda będzie dalej sama się rozwijać i przebudowywać. Pojawią się tablice edukacyjne, mówiące o tym wyjątkowym ekosystemie i naturalnej sukcesji gatunków. Jednak w wybranych częściach proces ten zostanie wsparty poprzez wprowadzenie bardziej pożądanych, rodzimych gatunków roślin. W sumie posadzonych zostanie ponad 450 młodych drzew parkowych i niemal 8,5 tys. sadzonek leśnych, a także liczne krzewy i byliny.

Przestrzeń dostępna dla osób o ograniczonej mobilności

Park zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Osoby te będą mogły dostać się na szczyt Kopca z pominięciem schodów. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK „Północ”, oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwią im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również zostanie poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome dziś podejście na sam szczyt Kopca zostanie złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom. Dodatkowo, główny plac wejściowy od strony ul. Bartyckiej zostanie specjalnie zaaranżowany do organizacji uroczystości, co umożliwi uczestnictwo wielu osób, bez potrzeby wjazdu na szczyt.

Zmiany zgodnie z potrzebami mieszkańców

Przebudowę parku poprzedziły przeprowadzone w 2018 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami. Wnioski z przeprowadzonych rozmów znalazły się w wytycznych konkursu na stworzenie koncepcji parku. Zwycięski projekt zmian przygotowały pracownie topoScape i Archigrest.

Harmonogram prac

Prace budowlane wokół Kopca Powstania Warszawskiego rozpoczną się w październiku, a ich finalizacja planowana jest na koniec 2022 roku. Podczas robót teren parku będzie częściowo wyłączany z użytkowania. O szczegółach będzie informować Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na swojej stronie www.zzw.waw.pl oraz grupie Zieleń Warszawska-Mokotów.

 

Autorzy: Archigrest Sp. z o.o. / topoScape Sp. z o.o.

 

O dofinansowaniu

Przebudowa parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego będzie kosztować 24 267 900,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres projektu unijnego obejmuje teren bezpośrednio wokół Kopca. Pozostałe elementy zaproponowane w koncepcji konkursowej Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego mogą zostać zrealizowane w dalszych etapach prac, pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków finansowych.

 

Pokaż inne artykuły