Wizualizacja nowego Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK - alejki, po której spacerują mieszkańcy (w tym matka z wózkiem), zieleń, kładka nad ogrodem deszczowym

Nowy Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK stanie się atrakcyjną, zieloną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji. Pojawią się dwa place zabaw i ścieżka dydaktyczna nawiązująca do historii Cichociemnych, a także nowe drzewa i krzewy. Zachowane zostanie również miejsce na aktywności sportowe, które już wcześniej upodobali sobie mieszkańcy. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wyłonił wykonawcę prac dla tej inwestycji.

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w dzielnicy Ursynów został utworzony w 2016 r. Położony jest wokół Wzgórza Trzech Szczytów, popularnej Górki Kazurki, która powstała w wyniku zwożenia odpadów budowlanych z placów budowy okolicznych osiedli w latach 70. i 80. XX w. Teren parku liczy  ponad 17 ha, z których ponad 10 zostanie objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych. Warto podkreślić, że po przebudowie parku ponad 8 hektarów stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna.

W ramach przyszłej inwestycji powstanie ścieżka dydaktyczna, która upamiętni dzieje wyjątkowej grupy polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej – Cichociemnych. Trasa będzie wiodła przez teren siłowni. W tym miejscu powstanie również „Małpi gaj”, nawiązujący do ośrodka treningowego Cichociemnych na terenie Szkocji. Urządzenia mają zachęcić dzieci do ćwiczeń fizycznych.

„PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ ZZW WPISUJE SIĘ W KLIMAT TEGO MIEJSCA”

– Projekt realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wpisuje się w klimat tego miejsca i otuliny Lasu Kabackiego. Warszawiacy będą mieli do dyspozycji kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Warto podkreślić, że stawiamy na rozwiązania proekologiczne, np. elementy placów zabaw zostaną wykonane z materiałów przyjaznych przyrodzie – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

– Zarówno najmłodsi, jak i dorośli znajdą w parku coś dla siebie. Będzie tu bujna roślinność i estetyczna, mała architektura. Cały teren zieleni będzie otwarty, pozbawiony zbędnych ogrodzeń i barier, przyjazny dzieciom, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami – podkreśla Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

NOWE MIEJSCA REKREACJI Z POSZANOWANIEM PRZYRODY

Zmiany, jakie zajdą w parku, planowane są z myślą o wszystkich odwiedzających go osobach – rodzinach, seniorach, właścicielach psów, rowerzystach czy mieszkańcach uprawiających sport. Pojawią się tu nowe alejki do spacerowania, ścieżka rowerowa, a także elementy małej architektury – nowe ławki, drewniane siedziska oraz kosze na śmieci. Zarząd Zieleni postawi też altanę i zamontuje latarnie.

Właściciele czworonogów będą mogli skorzystać z „psiego parku” z altaną oraz urządzeniami do treningu typu „agility”. Zostanie on przeniesiony z obecnej lokalizacji do lasu, popularnie nazywanego „brzózkami”. Mieszkańcy uprawiający fitness będą mogli ćwiczyć na siłowni plenerowej.

Z myślą o dzieciach powstaną dwa place zabaw o bezpiecznej nawierzchni, zbudowane z naturalnych materiałów. Będzie można skorzystać z nich w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej.

Miejscem do wypoczynku na trawie będzie natomiast duża polana położona przy stoku Górki Kazurki i ul. Ziemskiej, przecinającej park na linii wschód-zachód. Teren wcześniej zostanie wyrównany oraz oczyszczony. Dotychczasowy gruz i betonowe pozostałości zastąpią rośliny typowe dla łąki kwietnej.

NOWA ZIELEŃ – 300 DRZEW I 5000 M2 KRZEWÓW

Zgodnie z postulatami mieszkańców, miejscy ogrodnicy zachowają naturalny, łąkowy charakter parku. Wszystkie prace budowlane zostaną przeprowadzone z poszanowaniem lokalnej przyrody i wymaganiami dla Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, do którego należy park. Na jego terenie miejscy ogrodnicy pozostawią także rzadziej koszone strefy, ostoje dzikiej przyrody.

Zarząd Zieleni zaplanował również nowe nasadzenia. Pojawi się ok. 300 drzew rodzimych gatunków (m.in. brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśniowe, grusze pospolite, wierzby, jarzęby mączne) i ok. 5 000 m2 krzewów (np. dereń jadalny, głogi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki, trzmieliny brodawkowate). Duże drzewa – wierzby czy klony pospolite – pojawią się m.in. wzdłuż trasy rowerowej. Ponadto na terenie ogrodów deszczowych posadzone zostaną rabaty bylinowe.

ZMIANY KONSULTOWANE Z MIESZKAŃCAMI

Planowaną przebudowę parku poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Opracowane wówczas wnioski znalazły się w wytycznych do konkursu architektonicznego, który rozstrzygnięto w 2019 r. Zwycięzcą została eM4 Pracownia Architektury Brataniec. W przetargu na prace budowlane w parku najkorzystniejszą ofertę złożyła natomiast firma AG-Complex. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły