Nowa odsłona placu zabaw w zabytkowym Parku im. Stefana Żeromskiego

 

Jeszcze w tym roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje przebudowę placu zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego. W tym popularnym miejscu rekreacji w samym sercu Żoliborza pojawi się więcej urządzeń dla dzieci w różnym wieku, więcej naturalnych materiałów o stonowanych kolorach i nowa roślinność. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

 Motywem przewodnim nowego placu zabaw w parku na warszawskim Żoliborzu jest literatura. To  bezpośrednie nawiązanie do patrona parku – Stefana Żeromskiego – oraz patronów ulic krzyżujących się na placu Wilsona – Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Motto placu zabaw także zaczerpnięte jest z literatury – to słowa Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Dlatego na zmodernizowanym terenie pojawią się tematyczne rzeźby np. w postaci stosu książek czy kredek, a także edukacyjne panele. Będzie można również skorzystać z biblioteczki plenerowej. Na różnych elementach małej architektury umieszczone zostaną cytaty zaczerpnięte z literatury dziecięcej.

Realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy projekt modernizacji placu zabaw na terenie reprezentacyjnego parku Żoliborza został opracowany z dużą dbałością o detale. Kierując się potrzebami mieszkańców wprowadziliśmy w tej przestrzeni strefy zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych. Pojawi się tu także nowa zieleń. Ukłonem w stronę historii dzielnicy Żoliborz jest akcent literacki w postaci cytatów, które będą towarzyszyć dzieciom w trakcie codziennej zabawy – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Cztery strefy zabaw dla różnych grup wiekowych

Głównym założeniem projektowym było wydzielenie kameralnych stref do zabawy i odpoczynku. Teren podzielono na cztery place zabaw dla różnych grup wiekowych: 0-3 lat, 3-6 lat, 6-12 lat i powyżej 12. Wszystkie cztery strefy połączy drewniany podest wyniesiony ok. 15 cm ponad poziom pozostałych nawierzchni: piaskowej i żwirowej. Projektanci zaplanowali również dwie strefy wypoczynkowe z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.

– Pragniemy zachować niektóre z istniejących urządzeń na placu zabaw, np. ulubiony przez dzieci wóz strażacki, i poddać je renowacji. Zamontujemy również nowe urządzenia, wykonane głównie z drewna. Kolorystyka będzie spokojniejsza niż obecnie, np. metalowe elementy zostaną pomalowane na kolor jasnoszary – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

W północnej części parku zaplanowano wyposażoną w stojaki rowerowe strefę wejściową, która płynnie przechodzi w strefę wypoczynkową ze stolikami, zadaszeniem oraz leżakiem. Nad stolikami oraz częścią placu zabaw zamontowane zostanie zadaszenie w formie drewnianej ażurowej konstrukcji.

Strefa dla najmłodszych – zabawa i edukacja

Strefa wypoczynkowa będzie sąsiadować z placem zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku 0-3 lat wyposażonym w zestaw wielofunkcyjny (m.in. zjeżdżalnia, schodki, mostek wiszący), ściankę wspinaczkową w formie tunelu i telefon do zabawy. Znajdzie się tam również nowy drewniany zestaw do zabaw w piasku, huśtawka z siedziskiem dla dziecka i opiekuna oraz bujaki: konik i samochód. Zabawę urozmaicą kolorowe tablice edukacyjne. Otoczenie zestawu do zabaw w piasku zostanie dodatkowo osłonięte żaglem zacieniającym na drewnianych słupach.

Część dla najmłodszych będzie sąsiadować z placem zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Strefy te połączy tunel przechodzący pod drewnianą kładką. Na placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat wykorzystany zostanie istniejący już zestaw wielofunkcyjny. Miejscy ogrodnicy zaadaptują też wóz strażacki i huśtawki oraz wprowadzą nowe urządzenia do zabaw w piasku, bujaki, karuzelę (z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim) i tematyczne tablice edukacyjne.

Urządzenia na obydwu placach rozplanowane będą dość blisko siebie, z zachowaniem stref bezpieczeństwa, dla wygody dzieci oraz ich opiekunów. Strefy dla dwóch najmłodszych grup użytkowników zostaną wyposażone w piaskownicę wydzieloną drewnianą palisadą, która posłuży również jako siedzisko.

Atrakcyjne urządzenia do zabawy dla starszych dzieci

Place zabaw dla dzieci w wieku szkolnym zostaną oddzielone od strefy dla maluchów i przedszkolaków pasem zieleni z trawiastą strefą swobodnej zabawy i drewnianym podestem mogącym pełnić funkcję małej sceny lub siedziska.

Na placu zabaw dla dzieci w wieku 6-12 lat, w centralnej części tego terenu, zostanie wykorzystane istniejące urządzenie wielofunkcyjne z dużą wieżą centralną, obrotowy talerz, huśtawki oraz ścianka wspinaczkowa. Przewidziano również wprowadzenie nowej huśtawki obrotowej, huśtawki-wagi i tablic edukacyjnych.

Na placu zabaw dla najstarszych dzieci w wieku powyżej 12 roku życia wykorzystane zostaną istniejące huśtawki i zestaw sprawnościowy. Ponadto Zarząd Zieleni zamontuje nowy drewniany tor przeszkód, piramidę linową ze zjeżdżalnią oraz stół do ping-ponga. W pobliżu strefy zlokalizowana zostanie trampolina, z której będą mogły korzystać wszystkie dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Biorąc pod uwagę potrzeby najstarszych dzieci – dużo ruchu, zabawy grupowe z różnymi scenariuszami – na przeznaczonym dla nich placu pozostawiono sporo wolnej przestrzeni.

Nowa zieleń oraz elementy małej architektury

Plac zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego zostanie ponadto wyposażony w nowe elementy małej architektury – kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz ławy umiejscowione wzdłuż planowanych podestów drewnianych.

Na terenie placu zabaw miejscy ogrodnicy posadzą siedem drzew liściastych, uzupełniających rodzimą florę parku. Zastosowane zostaną gatunki klonu: pospolity oraz jawor w barwnych i dekoracyjnych odmianach, a także jabłonie. Warszawski Zarząd Zieleni planuje również nasadzenia krzewów, których zadaniem będzie wydzielenie i urozmaicenie wnętrz placów zabaw. Wybrane zostały gatunki o atrakcyjnych kwiatach i wabiące motyle (np. budleja Dawida, dereń biały, jaśminowiec wonny, kosodrzewina, hortensja krzewiasta czy tawuła japońska). Dodatkowym urozmaiceniem kompozycji zieleni będą kwitnące rabaty bylinowe z krwawnikiem, jeżówką, kocimiętką, trawami oraz pnącza.

 

 

Autor wizualizacji: POROST MR Sp. z o. o.

Pokaż inne artykuły