Wielki spacer małych odkrywców wokół Kamienia

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” wzięli udział w inspirującym spacerze edukacyjnym #NadWisłą, który poprowadził ekolog Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Łukasz Poławski. To nagroda za świetne prace w konkursie fotograficznym pt. „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”.

Podczas spaceru edukacyjnego dzieci krok po kroku odkrywały naturalne tereny golędzinowskiej łąki zalewowej. Uczniowie uzbrojeni w lornetki podpatrywali sekrety okolicznej przyrody i poznawali z bliska bogactwo fauny i flory warszawskiego odcinka obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. Mali przyrodnicy nie tylko odnajdywali skrywane nad Wisłą skarby, ale też stali się ich strażnikami.

Mali odkrywcy poznali również tajemnicę ogromnego głazu na jej krańcu – czyli wielokrotnie nagradzanego budynku Pawilonu Edukacyjnego Kamień. Przybliżyliśmy im historię powstania Pawilonu oraz różnorodne działania warszawskiego Zarządu Zieleni na rzecz nadwiślańskiej przyrody, które były realizowane w ramach projektu Wislawarszawska.pl, czyli „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Przypomnijmy, że głównym celem tego projektu było odtworzenie kolonii lęgowych ptaków siewkowych – m.in. rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej.

Na koniec uczestnicy otrzymali torby z „zielonymi” upominkami i spędzili czas na zabawie na polanie przed Pawilonem.

Cieszymy się, że młode pokolenie jest ciekawe świata roślin i zwierząt. Budując u najmłodszych mieszkańców Warszawy świadomość ekologiczną poprzez poznawanie dzikiej przyrody, którą mogą napotkać w mieście – podkreślamy rolę mieszkańców w tworzeniu odpowiednich dla niej warunków.

 

O konkursie fotograficznym „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”

Konkurs fotograficzny pt. „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską” został zrealizowany w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzonego przez m.st. Warszawa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać zdjęcia pokazujące jak zmiany klimatu wpływają na metropolię warszawską – znaleźć w swoim najbliższym otoczenia małe, lokalne, przyjazne środowisku działania, które zapobiegają skutkom zmian klimatu. Wraz ze zdjęciami należało opisać przykład zmian jakie zaszły w przestrzeni metropolii warszawskiej na skutek zmian klimatu. Na autorów najlepszych prac czekały nagrody – jedną z nich była spacer odkrywców wokół Pawilonu Edukacyjnego Kamień, zrealizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

 

Pokaż inne artykuły