Skoszony trawnik w pasie drogowym al. Ujazdowskich - promienie słońca padają na zieloną trawę, kobieta jedzie na rowerze, auta na drodze

Trwa pierwsze koszenie trawników przyulicznych – niezbędne dla prawidłowego rozwoju traw

Od połowy maja trwa pierwsze koszenie trawników przyulicznych, które jest niezbędną formą pielęgnacji dla prawidłowego rozwoju i wzrostu traw. Koszenie traw jest konieczne również ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu (pieszych, rowerzystów i kierowców).  W związku z całkowitym zakazem używania dmuchaw, tegoroczne koszenie trawników przyulicznych jest bardziej ekologiczne, jednak potrzebujemy więcej czasu na wykonanie tych prac, które potrwają jeszcze ok. 3 tygodni.

Pierwsze koszenie w pasach drogowych warszawskich ulic, zarządzanych przez warszawski Zarząd Zieleni, rozpoczęliśmy w połowie maja. Są to ulice wojewódzkie, krajowe i powiatowe. ZZW precyzyjnie planuje tego typu prace, przede wszystkim na bieżąco obserwujemy sytuację przyrodniczą (m.in. przyrost traw) i warunki pogodowe. Od nich uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie. Prace polegające na koszeniu trawników przyulicznych realizowane są trzy razy w roku.

Warto podkreślić, że kilka lat temu wprowadziliśmy zróżnicowany reżim koszenia – najczęściej kosimy trawniki gazonowe, czyli reprezentacyjne, a najrzadziej łąki miejskie. Podczas trwających obecnie prac ok. 200 ha łąk miejskich – z 1300 ha terenów zieleni przyulicznej, którymi się opiekujemy – pozostanie nieskoszonych. Wielobarwne, kwitnące łąki wzmacniają miejski ekosystem i dzięki różnorodności występujących w nich roślin stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Na wielu terenach zieleni przyulicznej ograniczamy koszenie do pasa o szerokości ok.1 m od strony jezdni.

KOSZENIE – PIELĘGNACJA KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I WZROSTU TRAW

Koszenie jest absolutnie konieczne dla prawidłowego rozwoju i wzrostu traw. Trawy lepiej się ukorzeniają, są mocniejsze, wytwarza się silna darń. Zbyt wyrośnięta trawa kładzie się, a dolne części roślin ulegają zdrewnieniu. Ponadto, gdy jednocześnie występują opady i wysoka temperatura, może rozpocząć się proces gnilny, który skutkuje wypadami roślin i powstaniem tzw. „łysych placków”. Przy zbyt wyrośniętych trawach utrudniony jest też dostęp do gleby wysiewających się roślin dwuliściennych.

W celu uniknięcia uszkodzeń rozet roślin dwuliściennych – wysokość koszenia ustawiona jest na max. 7-10 cm. Przy czym, ze względu na duże nierówności terenów przyulicznych, które powstają w wyniku prowadzonych w ich obrębie licznych prac remontowych, wysokość ta może w wybranych miejscach ulec obniżeniu.

Obecnie w miejscach, które nie zostały jeszcze skoszone, trawy są bardzo wysokie, ponieważ wegetacja roślin w maju i czerwcu jest najbardziej intensywna i trawy mocno przyrastały w ostatnim miesiącu. W efekcie po skoszeniu pozostają suche, zdrewniałe łodygi, i obserwujemy niepożądany efekt „rżyska”. Po opadach trawy powinny się znów zazielenić, gdy zaczną odbijać liście traw.

KOSZENIE – PRACE NIEZBĘDNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Koszenie zieleni przyulicznej konieczne jest również ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu: kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Warto dodać, że mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę koszenia w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

WAŻNE – OD TEGO ROKU CAŁKOWICIE REZYGNUJEMY Z UŻYWANIA DMUCHAW, TAKŻE W PASACH ZIELENI PRZYULICZNEJ

Od początku tego roku na terenie naszego województwa obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego). Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we wszystkich obowiązujących w tym roku umowach dot. pielęgnacji zieleni oczywiście uwzględnił te wytyczne.

Dodajmy, że we wcześniejszych latach używanie dmuchaw nie było dopuszczone na terenach parkowych. Wyjątkiem było używanie dmuchaw w pasach drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu poprzez szybkie uprzątnięcie urobku z jezdni.

Od tego roku, z uwagi na wyeliminowanie użycia dmuchaw do sprzątania pokosu, prace te są wykonywane ręcznie, co wydłuża proces koszenia. Czasem również jest konieczne chwilowe wstrzymywanie ruchu samochodowego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace przy ruchliwych ulicach

PRZYPOMNIJMY – NA CZYM POLEGA ZRÓŻNICOWANY REŻIM KOSZENIA ZARZĄDU ZIELENI M.ST. WARSZAWY

W ramach świadomego i proekologicznego zarządzania zielenią miejską zdecydowanie ograniczyliśmy koszenie miejskich trawników. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac pielęgnacyjnych typu koszenie, podejmowanych na danym terenie, uzależniamy od sytuacji przyrodniczej, warunków pogodowych oraz rodzaju trawnika.

Dobierając rodzaj, zakres i częstotliwość tych prac pielęgnacyjnych uwzględniamy zróżnicowane czynniki wpływające na prawidłowy rozwój zieleni, jak również postępujące zmiany klimatu. Tym samym utrzymanie trawników przyulicznych, które w większości składają się zarówno z traw, jak i roślin dwuliściennych, stało się bliższe reżimom stosowanym dla łąk.

Co więcej, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla fauny żyjącej w mieście, pozostawiamy zarówno w parkach jak i przy ulicach (w odpowiednich miejscach, tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego) ww. naturalne łąki miejskie, ostoje przyrody – miejsca niekoszone i niegrabione oraz strefy niekoszone wokół skupisk drzew. Nasze naturalne łąki od lat można oglądać w warszawskich parkach, na skwerach i w pasach drogowych – m.in. na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia czy na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i w pasach między jezdniami alei Żwirki i Wigury.

Polecamy więcej szczegółów na temat zróżnicowanego reżimu koszenia ZZW.

 

Pokaż inne artykuły