Pawilon Edukacyjny Kamień otrzymał Grand Prix Nagrody Architektonicznej „POLITYKI”

Tak! Pawilon Edukacyjny Kamień otrzymał Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI za rok 2020! Znamienite Jury konkursu doceniło Kamień jako kameralny, wyrafinowany estetycznie obiekt architektoniczny. Przypomnijmy, że autorem projektu pawilonu jest eM4 Pracownia Architektury Brataniec.  Z kuluarów wiemy, że… Kamień wygrał konkurs zdecydowaną większością głosów!

Gala wręczenia nagród odbyła się we wtorek 15 czerwca w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, który gościł tego wieczoru znamienite osobistości – architektów, przedstawicieli świata kultury i warszawskiego samorządu. W gali wzięły udział Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni oraz Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Aleksandra Majda Butkiewicz i Architektka Miasta – Marlena Happach, Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Pracownia, kierowana przez Marcina Bratańca, głównego projektanta Kamienia, największe sukcesy odnosi w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Nagradzano ją m.in. za rewitalizację starówki w Gorlicach, rynku i targowiska w Mszanie Dolnej, rynku w Starachowicach, Centrum Nauki w podzamczu chęcińskim czy hali sportowej w Krakowie. Teraz do grona nagrodzonych obiektów dobrze służących mieszkańcom, które wyszły z Pracowni eM4 Brataniec dołączył Pawilon Edukacyjny Kamień warszawskiego Zarządu Zieleni.

Poza Pawilonem Edukacyjnym Kamień i Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w dziesiątce najlepszych realizacji roku 2020 w 10. edycji Nagrody Architektonicznej POLITYKI znalazły się Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku (Marlena Wolnik MWArchitekci), Elektrownia Powiśle w Warszawie (APA Wojciechowski), Hotel NOBU w Warszawie (Medusa Group), Przystań kajakarska MOSM w Tychach (RS+ Robert Skitek) oraz Concordia Design we Wrocławiu (MVRDV, Q2Studio), Dworzec autobusowy w Kielcach (Kamiński Bojarowicz Architekci), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Krzysztof Jaraczewski i Radosław Kacprzak oraz PIG Architekci Michał Lah, Tomasz Grzesik) i Sanatorium Abrama Gurewicza w Otwocku (Grupa 5 Architekci). Internauci najwięcej głosów oddali na Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zaprojektowane przez NIZIO Design International.

 KAMIEŃ – MIEJSCE, GDZIE ZACIERA SIĘ GRANICA MIEDZY ARCHITEKTURĄ A PRZYRODĄ

Warszawska Wisła to naturalny skarb stolicy – rzeka płynąca w samym jej centrum. Od kilkunastu lat Warszawa prowadzi liczne projekty, w tym inwestycyjne, kulturalne i edukacyjne na rzecz przywrócenia rzeki miastu. Otwierając dla warszawiaków Dzielnicę Wisłę jednocześnie chronimy jej niezwykle cenną przyrodę i doceniamy jej naturalne zasoby.

Pawilon Edukacyjny Kamień Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest elementem rewitalizacji prawego brzegu Wisły. Położony tuż nad rzeką, na Golędzinowskich łąkach, przybliża Wisłę mieszkańcom poprzez swoją wyjątkową architekturę i proprzyrodniczą, ekologiczną działalność edukacyjną.

Budynek przypomina swoją formą kamień polodowcowy. Inspiracją dla eM4 Pracowni Architektury Brataniec, która zwyciężyła w konkursie na koncepcję pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu, były głaz narzutowy, który znajduje się nad Wisłą. W pełni przeszklony front otwiera Kamień na okoliczną przyrodę, wokół budynku znajduje się ścieżka edukacyjna inspirowana ławicami wiślanymi wśród nadrzecznych łąk i łęgów, a oferta edukacyjna pawilonu w dużej mierze skupia się na bogactwie lokalnej flory i fauny oraz obcowaniu z naturą.

 KAMIEŃ – MIEJSCE NOWOCZESNEJ EDUKACJI I SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI ORAZ PLATFORMA WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI I KULTUROWYMI

Pawilon edukacyjny Kamień to miejsce nowoczesnej edukacji przyrodniczej, korzystającej m.in. z okolicznych zasobów przyrody obszaru Natura 2000 i budującej świadomość przyrodniczą i ekologiczną warszawiaków. To także część Dzielnicy Wisła otwartej dla młodych i dorosłych, chcących bliżej poznać ulubioną rzekę i jej naturalne bogactwo. Celem Kamienia jest również wsparcie zielonych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ekologii, a także uznanymi ośrodkami naukowymi i kulturowymi.

Pawilon edukacyjny Kamień został oficjalnie otwarty w lipcu 2020 r. Jednak z powodu pandemii COVID-19 jego działalność została ograniczona, przy czym, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, możliwe było odbycie zajęć i warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży czy plenerowego pokazu filmu „Można panikować” oraz Zielonego kurs inicjatywy lokalnej dla mieszkańców mających pomysł na proekologiczne działania.

Na sezon 2021, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID19, zaplanowaliśmy m.in.: terenowe zajęcia edukacyjne o zasobach naturalnych warszawskiego odcinka Wisły, plenerowe seanse kinowe i spektakle na temat Wisły i ekologii, a także spacery przyrodnicze ukazujące świat nadwiślańskich ptaków.

 KAMIEŃ – WIELOKROTNIE NAGRADZANY

Warto podkreślić, że Pawilon Edukacyjny Kamień otrzymał wcześniej dwie prestiżowe nagrody: Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy (w kategorii najlepsza nowa przestrzeń publiczna) oraz Nagrodę Architektoniczną przyznana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) w ramach XXIV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.

 

 

Pawilon został wybudowany w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pokaż inne artykuły