Pawilon Edukacyjny Kamień z kolejną nagrodą architektoniczną

 

Pawilon Edukacyjny Kamień został ponownie nagrodzony! Tym razem jest to bardzo prestiżowa Nagroda Architektoniczna przyznana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) w ramach XXIV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. To niezwykłe wyróżnienie dowodzi, że Warszawa tworzy dobrą architekturę, świetnie osadzoną w otaczającej ją przestrzeni – w tym przypadku w przestrzeni przepięknej nadwiślańskiej przyrody. Pawilon Edukacyjny Kamień to nowe miejsce nowoczesnej edukacji ekologicznej, a jednocześnie nowe centrum Dzielnicy Wisła – powstałe z myślą o mieszkańcach Warszawy.

– Budynek Kamienia współgra z otaczającą naturą, golędzinowskimi łąkami i naturalnym brzegiem Wisły. To kolejny krok w zrównoważonym zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich z poszanowaniem ich niezwykłych walorów przyrodniczych. Projekt zaciera granicę pomiędzy architekturą a przyrodą, dzięki przeszkleniu pawilonu i otwarciu go na zielony brzeg Wisły. Już sama bryła budynku nawiązuje do przyrody i przypomina głaz narzutowy, który można spotkać nad Wisłą. Mimo surowości użytego materiału, obła betonowa forma świetnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Kamienia – architektom, konstruktorom, wykonawcom oraz zespołowi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – mówiła podczas wczorajszej uroczystości w siedzibie SARP Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

 

Pawilon edukacyjny Kamień – wyjątkowa architektura i działalność edukacyjny

Pawilon edukacyjny Kamień przybliża naturę mieszkańcom nie tylko poprzez swoją wyjątkową architekturę, ale przede wszystkim przez swoją działalność. To główny punkt edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i nowe centrum Dzielnicy Wisła.

Ideą Kamienia jest to, że edukacja przyrodnicza odbywa się w terenie i skupiona jest na niezwykłym bogactwie przyrody nadwiślańskiego obszaru Natura 2000. Chcemy zachęcić dzieci i dorosłych do poznawania przyrody poprzez obcowanie z nią. Chcemy, aby Kamień był także miejscem lokalnej aktywności i wspierał zielone inicjatywy mieszkańców. Zapraszamy do współpracy również organizacje pozarządowe i ośrodki naukowe, aby wspólnie znajdować inspiracje do aktywnego działania na rzecz ekologii i klimatu.

Przestrzeń wokół Kamienia została zagospodarowana tak, aby prowadzić zwiedzających poprzez okoliczne łąki i łęgi pokazując bogactwo tutejszej flory i fauny. Można tu obserwować rzadkie gatunki ptaków i znaleźć ślady innych dzikich zwierząt. To rzadkie, że możemy mieć taki kontakt z naturą niemal w centrum miasta.

Więcej o tej prestiżowej nagrodzie architektonicznej

Nagroda architektoniczna Polski Cement w Architekturze przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Stowarzyszenie Producentów Cementu za najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca minionego roku.

 

 

Pawilon został wybudowany w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pokaż inne artykuły