Nowe Pole Mokotowskie już wkrótce – ogłosiliśmy przetarg

 

Startujemy z modernizacją Parku Pole Mokotowskie. Docelowo w tej przestrzeni parkowej pojawią się nowe miejsca rekreacyjne i ogrody, posadzimy kilkadziesiąt drzew, tysiące krzewów i łąki kwietne, duży staw zostanie rozbetonowany i zyska nowe życie, a w odremontowanym domku Kapuścińskiego powstanie centrum reportażu. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił właśnie przetarg na modernizację tego największego w stolicy parku. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2022 roku.

 

Nowa odsłona parku Pole Mokotowskie

Przetarg dotyczy pierwszego etapu robót budowlanych i obejmuje elementy objęte dofinansowaniem unijnym oraz domki fińskie. W ramach przetargu zostaną zrealizowane szeroko zakrojone prace modernizacyjne m.in.:

  • rozbudowa i aranżacja nowych miejsc rekreacyjnych i stref wejściowych,
  • stworzenie ogrodu sensorycznego i biocenotycznego,
  • stworzenie nowych układów wodnych i naturalizacja dużego stawu,
  • liczne nasadzenia zieleni: 55 drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin, niemal 1,5 ha łąk kwietnych, do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych,
  • budowa siłowni plenerowych i rozbudowa placów zabaw,
  • budowa toalet publicznych,
  • uzupełnienie elementów małej architektury,
  • remont domków fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego.

Ponadto, w ramach prawa opcji przewidzieliśmy do realizacji budowę Pawilonu Wody oraz zmianę zagospodarowania wokół domków fińskich.

 

Naturalizacja stawu i nowy układ wodny

Duży staw zostanie poddany modernizacji oraz naturalizacji – jego dno zostanie rozbetonowane, a na jego brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. Co więcej, na południowy zachód od istniejącego zbiornika powstanie dodatkowo nowy układ wodny. Estetyka stawów nawiązywać będzie do zbiorników naturalnych ze strefą szuwaru oraz strefami roślin wodnych. Zbiorniki będą całoroczne, a proponowana technologia oczyszczania ma się przyczyniać do zachowania w nich stabilnego ekosystemu wodnego.

 

Ochrona przyrody

W czasie trwania prac budowlanych zadbamy o bezpieczeństwo żyjących tam płazów i zapewnimy im zastępcze miejsce godów. W tym celu planujemy wybudować tymczasowy zbiornik wodny zlokalizowany w rejonie tzw. małych stawów. W parku występują traszki zwyczajne i ropuchy zielone, które na czas naturyzacji dużego stawu i tworzenia nowych układów wodnych w parku będą miały zapewnione miejsce rozrodu i życia larw. Po zakończeniu prac płazy zyskają liczne nowe siedliska.

 

Harmonogram prac

Przetarg na roboty budowlane w parku Pole Mokotowskie ogłosiliśmy 28 maja. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca. Szczegółowy harmonogram prac będzie znany po wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2022 roku.

Pragniemy zaznaczyć, że przyszłe prace budowlane będą wymagały częściowego wyłączenia parku z użytkowania. Postaramy się by było to możliwie najmniej uciążliwe dla Państwa – mieszkańców korzystających z tej przestrzeni parkowej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Przetarg obejmuje elementy objęte dofinansowaniem z w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Autor koncepcji modernizacji Pola Mokotowskiego: WXCA

Autor wizualizacji: Alter Image Sebastian Kochel

 

Pokaż inne artykuły