Rozpoczynamy koszenie trawników przyulicznych

Share

 

Wkrótce startujemy z pierwszym koszeniem trawników przyulicznych – niezbędną formą pielęgnacji zieleni niskiej dla jej prawidłowego rozwoju. Termin rozpoczęcia prac uzależniamy od bieżących warunków pogodowych. Intensywny przyrost trawników obserwowany w ostatnich tygodniach to właściwy moment na tego rodzaju pielęgnację. Jednocześnie, zgodnie z naszą pro-przyrodniczą polityką – rezygnujemy z koszenia w wybranych strefach np. na terenach łąk miejskich.

Najpierw obserwujemy potem działamy 

Na bieżąco obserwujemy sytuację przyrodniczą i warunki pogodowe, od których uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie. W przeciwieństwie do zeszłego roku, w którym z powodu suszy opóźniliśmy pierwsze koszenie, obecna wiosna była deszczowa. Po obfitych opadach trawniki miejskie szybko przyrosły, przekwitły już pierwsze kwiaty. Jest to zatem dobry moment na wykonanie pierwszego koszenia. Jednak z rozpoczęciem prac musimy zaczekać na sprzyjające okno pogodowe (brak deszczu i upałów).

Od tego roku całkowicie rezygnujemy z używania dmuchaw

Od początku tego roku na terenie województwa obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego). Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we wszystkich obowiązujących w tym roku umowach dot. pielęgnacji zieleni oczywiście uwzględnił te wytyczne. Dodajmy, że we wcześniejszych latach używanie dmuchaw nie było dopuszczone na terenach parkowych. Wyjątkiem było używanie dmuchaw w pasach drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu poprzez szybkie uprzątnięcie urobku z jezdni.

Od tego roku, z uwagi na wyeliminowanie użycia dmuchaw do sprzątania pokosu, prace te będą wykonywane ręcznie, co wydłuży czas procesu koszenia. Może również być konieczne chwilowe wstrzymywanie ruchu samochodowego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace przy ruchliwych ulicach.

Pierwsze koszenie warszawskich trawników

Przeprowadzenie pierwszego koszenia trawników przyulicznych w drugiej połowie maja korzystnie wpłynie na kwiaty, które kończą wtedy kwitnienie lub które już przekwitły, np. mniszek. To dobry termin również dla gatunków późno rozwijających się, których kwitnienie przypada na letnie miesiące – lipiec lub sierpień. W maju ich pędy są jeszcze na tyle mało rozwinięte, że koszenie im nie szkodzi. Rośliny te, dzięki wytrzymałości na niedobory wody, zajmą w okresie letnim miejsce wysuszonych przez upały traw i będą cieszyć swoimi kwiatami nas i małe zwierzęta, w szczególności zapylacze.

Koszenia wymagają również nowo założone trawniki, które potrzebują zagęszczenia i wzmocnienia darni, a także trawniki w sąsiedztwie rabat kwiatowych, polany rekreacyjne w parkach oraz trawniki gazonowe. Tu warto wspomnieć, że trawniki utrzymywane w standardzie gazonu, czyli trawniki reprezentacyjne, wymagają bardzo regularnej pielęgnacji w zakresie koszenia oraz dodatkowych zabiegów – nawadniania, nawożenia i napowietrzania.

Zróżnicowany reżim koszenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Przypomnijmy, że w ramach świadomego i pro-ekologicznego zarządzania zielenią miejską zdecydowanie ograniczyliśmy koszenie miejskich trawników. Dobierając rodzaj, zakres i częstotliwość tych prac pielęgnacyjnych uwzględniamy zróżnicowane czynniki wpływające na prawidłowy rozwój zieleni, jak również postępujące zmiany klimatu. Tym samym utrzymanie trawników przyulicznych, które w większości składają się zarówno z traw, jak i roślin dwuliściennych, stało się bliższe reżimom stosowanym dla łąk.

Co więcej, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla fauny żyjącej w mieście, pozostawiamy zarówno w parkach jak i przy ulicach (w odpowiednich miejscach, tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego) naturalne łąki miejskie, ostoje przyrody – miejsca niekoszone i niegrabione oraz strefy niekoszone wokół skupisk drzew.
Nasze naturalne łąki od lat można oglądać w warszawskich parkach, na skwerach i w pasach drogowych – m.in. na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia czy na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i w pasach między jezdniami alei Żwirki i Wigury.

Więcej na temat reżimu koszenia ZZW można przeczytać w naszych wcześniejszych publikacjach opracowanych w ramach naszych działań edukacyjnych.

W celu uniknięcia uszkodzeń rozet roślin dwuliściennych – wysokość koszenia ustawiona jest na maks. 7-10 cm. Przy czym, ze względu na duże nierówności terenów przyulicznych, które powstają w wyniku prowadzonych w ich obrębie licznych prac remontowych, wysokość ta może w wybranych miejscach ulec obniżeniu.

 

 

Pokaż inne artykuły