Pawilon Edukacyjny Kamień - przedstawiciele domów kultury na spotkaniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy

Spotkanie kultury z zielenią w Pawilonie Edukacyjnym Kamień

Kiedy kultura spotka się z zielenią… efekt może być tylko jeden –nowe, inspirujące pomysły działań na rzecz ekologii i klimatu. Warszawski Zarząd Zieleni gościł przedstawicieli warszawskich domów kultury w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Rozmawialiśmy o możliwościach współpracy w zakresie pro-ekologicznych i pro-klimatycznych projektów, w które chcielibyśmy włączyć warszawianki i warszawiaków – zapowiadamy, będzie się działo!

Spotkanie, w którym uczestniczyli także Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy – było kolejnym z cyklu szkoleń adresowanych do stołecznych domów kultury, poświęconym praktycznym aspektom ekologii.

Organizatorami cyklu są Staromiejski Dom Kultury oraz Służewski Dom Kultury. Pierwsze spotkanie, które miało miejsce w marcu br., poświęcone zostało Warszawskiej Kranówce oraz zagadnieniom małej i dużej retencji. Współorganizatorem czwartkowego wydarzenia był Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

 DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIACH NA RZECZ EKOLOGII I KLIMATU

Pierwszym punktem wczorajszego spotkania z przedstawicielami warszawskich domów kultury w Pawilonie Edukacyjnym Kamień było zwiedzanie tego obiektu będącego nowym centrum ekologiczno-klimatycznym Warszawy, zaraz potem wyruszyliśmy na spacer przyrodniczy, który poprowadził Łukasz Poławski, ekolog ZZW. Wędrując ścieżkami w obszarze Natura 2000 rozmawialiśmy o ochronie przyrody nad Wisłą – restytucji łąk nadwiślańskich oraz o ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk ptaków, a także o pracach ZZW polegających na poprawie stanu zadrzewień łęgowych.

Na rozległej, przepięknej przyrodniczo łące Golędzinowskiej zarządziliśmy przystanek. Tu eksperci ZZW – Katarzyna Kałuska i Stefan Bobrowski – opowiedzieli o Zielonym Wolontariacie oraz o działaniach edukacyjnych dedykowanych mieszkańcom (np. konkurs „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy” czy warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków w ramach konkursu „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli”).

W scenariuszu wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć punktu dotyczącego akcji edukacyjnych nad Wisłą, znanych i cenionych przez mieszkańców Warszawy. Wystarczy wspomnieć o licznych wakacyjnych animacjach związanych z ekologią, rekreacją i żeglugą, zachęcających do skorzystania z nadwiślańskich atrakcji. Dodajmy do tego spacery po nadwiślańskich terenach zieleni czy rejsy po Wiśle dofinansowane przez m.st. Warszawę oraz wsparcie dla oddolnych akcji sprzątania brzegów rzeki. Warte podkreślenia są również coroczne warsztaty recyklingu i „zero waste”. O tym wszystkim opowiadał uczestnikom Jan Piotrowski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

W ramach części warsztatowej rozmawialiśmy również na temat możliwości współpracy w zakresie zagospodarowania terenów zieleni wokół domów kultury. Ekspert ZZW – Anna Lisowska – opowiedziała o interesującym, realizowanym przez nas projekcie „Szkolne mury dla natury”, w ramach którego pracowaliśmy wspólnie z uczniami nad koncepcjami zagospodarowania przyszkolnych terenów zieleni. Istotnym elementem tego projektu była, co warto podkreślić, edukacja ekologiczna.

Nie mniej istotnym elementem działalności ZZW jest ochrona różnorodności biologicznej w 32 parkach i 74 skwerach przez nas zarządzanych. Ekstensywną gospodarkę zielenią można zaobserwować np. w żoliborskim Parku Fosa i Stoki Cytadeli – o czym opowiedział gościom Tomasz Niewczas, ogrodnik ZZW odpowiedzialny za rejon Żoliborza. To właśnie tu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zainicjował szereg działań pro-ekologicznych, które stały się inspiracją dla innych dzielnic czy miast. Najistotniejsze wprowadzone w parku praktyki to ograniczenie koszenia i grabienia liści oraz tworzenie specjalnych stref przyrody. Więcej na ten temat – link tu. 

Ten intensywny dzień zakończyliśmy… wspólnym sprzątaniem cennego przyrodniczo nadwiślańskiego terenu w pobliżu Pawilonu Edukacyjnego Kamień!

Dziękujemy przedstawicielom warszawskich domów kultury za owocne spotkanie i zaangażowanie!

.– – – – –

WIĘCEJ O PAWILONIE EDUKACYJNYM KAMIEŃ

Pawilon edukacyjny Kamień to miejsce edukacji przyrodniczej, ekologicznej i klimatycznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, które jednocześnie stanowi platformę współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi i kulturowymi.

Pawilon został oficjalnie otwarty w lipcu 2020 r. Jednak z powodu pandemii COVID-19 jego działalność została ograniczona, przy czym, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, możliwe było odbycie zajęć i warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży czy plenerowego pokazu filmu „Można panikować” oraz Zielonego kursu inicjatywy lokalnej dla mieszkańców mających pomysł na pro-ekologiczne działania.

Mamy nadzieję, że już niedługo w pełni otworzymy Kamień tworząc tu także swoiste centrum Dzielnicy Wisła, a przede wszystkim główny punkt edukacji ekologicznej w stolicy.

Na sezon 2021, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID19, zaplanowaliśmy m.in.: terenowe zajęcia edukacyjne o zasobach naturalnych warszawskiego odcinka Wisły, plenerowe seanse kinowe i spektakle na temat Wisły i ekologii, a także spacery przyrodnicze ukazujące świat nadwiślańskich ptaków.

Z dumą informujemy, że Pawilon edukacyjny Kamień otrzymał nominację do 10. Nagrody Architektonicznej POLITYKI i znalazł się w ścisłym gronie 5 finalistów tego prestiżowego konkursu.

Pokaż inne artykuły