Pomagamy nurogęsiom bezpiecznie przejść nad Wisłę

Już dwie rodziny nurogęsi bezpiecznie przeszły przez ul. Czerniakowską i dotarły do Wisły. Akcje zakończyły się szczęśliwie dzięki szybkiej interwencji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, mieszkańców i służb miejskich. To jednak nie koniec tegorocznych wędrówek nurogęsi z młodymi – prosimy o ostrożność!

Kolejny rok Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w ochronę ptaków oraz Policją i Strażą Miejską pomaga nurogęsiom w wędrówkach z Łazienek Królewskich do Wisły. 26 kwietnia ptasia mama i 12 młodych przeprawiło się bezpiecznie przez ul. Czerniakowską, dzięki szybkiemu wstrzymaniu ruchu drogowego. Następnego dnia pomogliśmy mamie i 7 kaczątkom.

Bardzo dziękujemy za pomoc mieszkańcom – szczególnie Kubie, Ani, Hani, Krzyśkowi i Kubie – a także policjantom z Rewiru Dzielnicowych I KRP Warszawa I – Błażejowi, Adamowi, Marcinowi i Paulinie.

 

Nurogęsi idą – zachowajmy ostrożność w rejonie ulic Czerniakowskiej i Myśliwieckiej

Uwaga – w kolejnych dniach spodziewamy się wędrówek następnych ptasich rodzin! Apelujemy o szczególną uwagę w okresie kwiecień – czerwiec na terenie Parku Agrykola oraz na ul. Czerniakowskiej i Myśliwieckiej. Kierowców prosimy o wolniejszą jazdę i ostrożność, a mieszkańców o trzymanie psów na smyczy i zachowanie dystansu od płochliwych ptaków.

 

Chronimy nurogęsi w okresie lęgowym

Wiosną w Parku Agrykola, będącym pod opieką warszawskiego Zarządu Zieleni, można zobaczyć wyjątkowe kacze rodziny nielicznie gniazdujących w Polsce nurogęsi. Po opuszczeniu gniazda matki z małymi pokonują trudną drogę z Łazienek Królewskich, przez Kanał Piaseczyński i dwie ulice: Myśliwiecką i Czerniakowską – do Portu Czerniakowskiego i Wisły. W kwietniu, jak co roku, pracownicy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, wraz ze służbami oraz mieszkańcami, angażują się w ochronę samic nurogęsi i ich młodych.

W trakcie sezonu migracji nurogęsi monitorujemy Park Agrykola, sprawdzając, czy ptaki potrzebują pomocy w przejściu przez jezdnię (wtedy zatrzymywane są auta). Specjalnie obniżamy poziom wody w Kanale Piaseczyńskim, aby nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z zachodniej do wschodniej części kanału. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich wycięliśmy również przejścia w murkach przy ul. Myśliwieckiej, żeby udrożnić dla wędrujących ptaków ten korytarz ekologiczny, z którego również korzystają.

Więcej o działaniach m.st. Warszawy na rzecz ochrony nurogęsi w poprzednich latach w naszym wcześniejszym poście.

 

Wyjątkowe ptaki w warszawskim parku

Nurogęś jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, jednak w Warszawie gniazduje prawie wyłącznie na terenie parku Łazienki Królewskie i ewentualnie okolic. To sytuacja dosyć wyjątkowa, ponieważ nie jest to gatunek parkowy i w dodatku ptaki gnieżdżą się stosunkowo daleko od obecnego koryta Wisły.

Nurogęsi gniazdują przede wszystkim w dziuplach drzew. Samice od razu po wykluciu młodych prowadzą nielotne pisklęta w stronę Wisły m.in. z powodu małych możliwości zdobycia pokarmu w parkowych zbiornikach i kanałach. Nurogęsi żywią się głównie rybami.

 

Autor zdjęć: Krzysztof Koper
Pokaż inne artykuły