Rozpoczęliśmy akcję bielenia pni – nowo nasadzone drzewa potrzebują opieki

Rozpoczynamy akcję bielenia pni nowo nasadzonych drzew. Ten zabieg pielęgnacyjny służy ochronie młodych drzew przed skutkami dużych różnic temperatur oraz zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych.

Przesadzane z komfortowego otoczenia w szkółkach trafiają w trudne dla nich środowisko, jakim jest miasto. Muszą zmagać się z wieloma czynnikami, które stanowią zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju m.in. zbitą glebą, zanieczyszczeniami, zasoleniem, szkodliwym działaniem człowieka w ich bezpośrednim otoczeniu. Dlatego tak ważne są działania podejmowane przez specjalistów Zarządu Zieleni, które zmniejszają oddziaływanie wszystkich tych czynników stresowych.

GROŹNA DLA MŁODYCH DRZEW ZGORZEL SŁONECZNA

Znaczącym problemem dla młodych drzew jest stres wywołany różnicą temperatur. Klimat w Polsce na przełomie zimy i wiosny jest wyjątkowo dla nich niekorzystny – duże wahania temperatury potęgowane w bezchmurne dni działaniem promieni słonecznych na pnie i konary drzew prowadzą do przedwczesnego rozwijania pąków oraz często do powstania tzw. zgorzeli słonecznej. Wielokrotnie wzrastająca w ciągu dnia temperatura, a następnie nocne przymrozki, powodują znaczne zmiany objętości wody znajdującej się wewnątrz komórek drzewa. Efektem jest powstanie mikro i makropęknięć, które dają początek ranom zgorzelowym.

EKOLOGICZNE I SKUTECZNE METODY ZZW DLA OCHRONY DRZEW

W naturze drzewa doskonale sobie radzą ze wspomnianymi problemami. Część drzew to organizmy pionierskie jako pierwsze zasiedlające nowe stanowiska. Zazwyczaj ich kora jest jasnego koloru i odbija większość promieniowania słonecznego. Drzewa kolejno rosnące w ich pobliżu pozostają w dużym zagęszczeniu i osłaniają się wzajemnie. Drzewa iglaste natomiast są przeważnie zimozielone – młode osobniki mają nisko osadzone gałęzie, które osłaniają ich pnie przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Drzewa sadzone w miastach hodowane są w szkółkach, gdzie reakcje obronne na stres temperaturowy nie są odpowiednio wykształcone, bo drzewa rosną tu z założenia w dużym zagęszczeniu. Dlatego Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w oparciu o badania naukowe i wieloletnie obserwacje, modyfikuje metody zabezpieczania drzew przed wpływem stresu temperaturowego. Stosowane do niedawna osłony z juty zamieniamy na tańsze, a przede wszystkim ekologiczne i naśladujące naturę bielenie pni.

Tak jak w przyrodzie występuje zjawisko mimikry (organizmy w celach ochronnych upodobniają się do innych) – tak my, poprzez bielenie pni, sprawiamy, że nasze drzewa są podobne do drzew lepiej przystosowanych do wpływu wiosennego słońca, jak chociażby znana ze swojego białego koloru kory brzoza.
Bielenie wykonujemy na drzewach posadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jesienią 2020 r. Drzewa sadzone w poprzednich latach mają pnie zabezpieczone tkaniną jutową.

Stosowane przez nas preparaty do bielenia pni są atestowane i nietoksyczne dla ludzi oraz zwierząt. Ulegają biodegradacji i mają dłuższą niż wapno trwałość. Powstała powłoka jest w okresie kilkuletnim stopniowo zmywana i ulega powolnej degradacji, co pozwala drzewom na spokojną adaptację do nowych warunków po posadzeniu.
Jednorazowe bielenie powinno wystarczyć na jakiś czas, ale trwałość tego zabezpieczenia zależy od warunków atmosferycznych – jeśli będzie deszczowy rok, preparat ulegnie spłukaniu i zabieg trzeba będzie powtórzyć.

Wskazane jest, by bielenie przeprowadzać w temperaturze dodatniej (minimum 5-10 stopni Celsjusza) – a zatem teraz jest dobry moment na przeprowadzenie tego zabiegu pielęgnacyjnego na nowo posadzonych drzewach.

 

 

Pokaż inne artykuły