Zagospodarowanie terenu POW_19022021-10 | Teren zieleni nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy – prezentujemy koncepcję i harmonogram prac