Zagospodarowanie terenu POW_19022021-08 | Teren zieleni nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy – prezentujemy koncepcję i harmonogram prac