Teren zieleni nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy – prezentujemy koncepcję i harmonogram prac

 

Zakończyliśmy prace przygotowawcze nad utworzeniem terenu zieleni nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy w dzielnicy Ursynów. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy dostosował wypracowaną w 2016 roku Koncepcję zagospodarowania terenu nad tunelem POW do możliwości realizacji inwestycji w ramach posiadanych przez ZZW środków finansowych oraz kompetencji jednostki związanych z kwestiami formalno – prawnymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w pasie drogowym. Rozpisanie przetargu na projekt budowlano-wykonawczy inwestycji w zakresie zieleni i małej architektury planowane jest po podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Płaskowickiej i nad tunelem POW została wypracowana w konsultacjach społecznych w 2016 r. przez zespół biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej. Dostosowany przez ZZW projekt obejmuje stworzenie zupełnie nowej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców z miejscami piknikowymi, różnorodnymi atrakcjami czy placem miejskim z fontanną posadzkową przy al. Komisji Edukacji Narodowej. Na tę wieloletnią inwestycję zarezerwowano w budżecie miasta 10 milionów złotych. Ostateczne koszty realizacji inwestycji będą wynikiem m.in. postępowania przetargowego i projektu budowlano-wykonawczego.

W pierwszej kolejności ZZW zajmie się zazielenieniem tego terenu. W naszych planach znajdują się m.in. nasadzenia ok. 700 sztuk drzew, 28 tys. krzewów czy stworzenie wielogatunkowych łąk kwietnych i rabat bylinowych.

W dniu 17.02.2021 odbyła się Komisja Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów poświęcona terenowi nad tunelem POW, podczas której zaprezentowaliśmy koncepcję zagospodarowania tego obszaru oraz plan realizacji inwestycji

 

 

 

Pokaż inne artykuły