Sukces Warszawy – bierzemy udział w konkursie Zielona Stolica Europy

Warszawa znalazła się w elitarnym gronie 16 miast, które zakwalifikowały się do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy. Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską.

– Warszawa robi wiele w kierunku zrównoważonego rozwoju i cieszymy się, że to jest dostrzegane. Przystąpiliśmy do programu C-40, czyli grupy najbardziej progresywnych klimatycznie miast, zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy świadomi wyzwań i trudności, jakie przed nami, ale stawiamy im czoła. Rozwijamy zielono-błękitną infrastrukturę, a siłę naszego miasta konsekwentnie budujemy na trzech filarach: zieleni, wodzie i powietrzu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st Warszawy.

 Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest corocznie przez Komisję Europejską miastu wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Konkurs został zainicjowany 22 maja 2008 r., a pierwszą nagrodę zdobył Sztokholm w 2010 r. Warszawa walczy o tytuł Zielona Stolica Europy 2023.

W bieżącej edycji bierze udział 16 europejskich miast. W bieżącej edycji bierze udział 16 europejskich miast. Są to: Belgrad (Serbia), Cagliari (Włochy), Dublin (Irlandia), Gaziantep (Turcja), Gdańsk, Helsingborg (Szwecja), Izmir (Turcja), Koszyce (Słowacja), Kraków, Logrono (Hiszpania), Rzeszów, Skopje (Macedonia Północna), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia), Warszawa oraz Zagrzeb (Chorwacja).

Liczy się zrównoważony rozwój

Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku i dopuszczenie do udziału w konkursie jest ogromnym sukcesem Warszawy, a jednocześnie rozpoczęciem prawdziwej rywalizacji. Wnioski wszystkich uczestniczących miast są aktualnie poddawane ocenie panelu ekspertów. Finaliści zostaną ogłoszeni w kwietniu br. Prezentacje miast, które znajdą się w finale, przewidziane są na wrzesień 2021 r. Wtedy też, w trakcie ceremonii, która odbędzie się w Lahti, zostanie ogłoszony zwycięzca.

Celem tego wyróżnienia jest nagradzanie miast oraz zachęcanie innych do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności, dbając jednocześnie o środowisko.

Doceniane są konkretne działania, takie jak:

  • współpraca i partnerstwo między władzą, przedsiębiorstwami i obywatelami, mające na celu rozwój i poprawę warunków życia w mieście
  • wdrożenie rozwiązań zrównoważonego rozwoju
  • założenie oraz rozwój parków i terenów rekreacyjnych
  • nowoczesne podejście do gospodarki zarządzania odpadami
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń
  • zintegrowane podejście do zarządzania miastem, zapewniające pozytywne i długoterminowe skutki.

Ważne jest, by nagradzać miasta, które podejmują starania, mające na celu ulepszenie środowiska miejskiego oraz rozwój w stronę jak najzdrowszych i jak najbardziej zrównoważonych standardów życia. Nagroda pozwala inspirować się wzajemnie i dzielić dobrymi praktykami.

 

 

 

Pokaż inne artykuły