Wizualizacja koncepcji Skweru Gwary Warszawskiej na Woli - plac zabaw, alejki, polana, strefa ćwiczeń, nowe nasadzenia drzew i bylin, parking

Skwer Gwary Warszawskiej – mamy środki na realizację

 

Pięć milionów złotych – tyle na modernizację i zagospodarowanie Skweru Gwary Warszawskiej przyznała na wniosek ZZW Rada m.st Warszawy. Mieszkańcy Woli dostaną dzięki temu zielone, tętniące życiem centrum swojej dzielnicy oferujące kulturę i rekreację wszystkim warszawiakom. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rok 2021 poświęci na skompletowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja Skweru zaplanowana jest na rok 2022.

Skwer Gwary Warszawskiej, którą to gwarą nadal posługują się choćby starsi mieszkańcy Woli, leży pomiędzy ulicami: Leszno, Młynarską a al. Solidarności.

– To wyjątkowo ważne miejsce na Młynowie, historycznie centrum lokalne okolicy. Przed wojną kręciły się tu karuzele Lunaparku Wenecja, od lat 60. tłumy przyciągał kultowy, modernistyczny bar o tej samej nazwie, a także dom handlowy PDT oraz kino W-Z. Chcemy, by zapomniana dziś przestrzeń stała się znów lokalnym centrum – miejscem sąsiedzkich spotkań, sportu i wydarzeń kulturalnych – mówi Justyna Glusman, dyrektora koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni.

Będzie tu kameralna zadaszona scena plenerowa, ścianka wspinaczkowa, strefa dla dzieci, siłownia dla seniorów, strefa wystawiennicza, trawnik piknikowy i kino letnie, aleja rekreacyjna z siedziskami i stolikami do gier, zamgławiacze, kiosk dla małej gastronomii, automatyczna toaleta miejska (w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego) oraz ścieżka nad runem parkowym wśród drzew. Skwer ma być łatwiej dostępny dla pieszych oraz dla osób niepełnosprawnych. Do tego ma tonąć w zieleni.

Kalendarium

Koncepcja skweru przy dawnym PDT-cie na Woli powstała dzięki współpracy warszawskiego Zarządu Zieleni, projektantów i socjologów Fundacji Na Miejscu oraz mieszkańców – zgodnie z założeniem, że to społeczność jest ekspertem w swojej okolicy. W 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty i konsultacje społeczne, w których wzięło udział ok. 500 osób. Mieszkańcy jak i przedstawiciele sąsiednich skwerowi instytucji okazali się bardzo zaangażowani w prace nad zmianą tej przestrzeni.

W listopadzie 2018 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru, a w kwietniu 2019 roku odebrano szczegółową koncepcję wykonaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu pod kierownictwem Marty Tomasiak. W 2020 roku Zarząd Zieleni m.st Warszawy wystąpił do Rady Warszawy o dodatkowe środki, które pozwolą zrealizować projekt. Skutecznie. 10 grudnia 2020 roku na sesji Rady Miasta przyznano na realizację projektu skweru kwotę pięciu milionów złotych. To był moment, w którym mogliśmy zacząć prace nad dokumentacją przetargową na projekt budowlany i wykonawczy. Będą się one  toczyć w 2021 roku, zaś  start robót planujemy w 2022 roku.

Żywe, zielone centrum dzielnicy

Projekt rozwijany był w oparciu o lokalne partnerstwo wielu instytucji – samorządu, instytucji kultury i biznesu – wokół pięciu stref funkcjonalnych:

  • parku,
  • polany,
  • alei,
  • placyków wejściowych,
  • otuliny.

Zobacz projekt

 

Park – odpoczynek w cieniu, wśród śpiewu ptaków

Gęsto rosnące tam obecnie drzewa staną się niewielkim parkiem, z meandrującą ścieżką, która umożliwi między innymi obserwację ptaków (poidła dla ptaków przy ścieżce, budki dla ptaków na drzewach) czy owadów (hotele dla owadów, byliny atrakcyjne m.in. dla motyli). Od północy znajdzie się strefa z urządzeniami sportowymi, cofnięta od głównej ścieżki. W narożu przy alei zlokalizowano drewnianą platformę na wystawy plenerowe.

 

Polana – piknik, plac zabaw i kino letnie

Serce całego skweru stanowi strefa otwartego trawnika, podobnie jak park przecięta skośnie ścieżką dla pieszych. W południowej części polany zaplanowano otwarty trawnik piknikowy oraz miejsce na kino letnie. W części północnej natomiast elementy zabawowe dla dzieci – karuzelę, zjeżdżalnię i inne. Całość ma okalać wiszące oświetlenie. Projekt zakłada wprowadzenie kwitnących roślin cebulowych na trawniku południowym, tak by zwiększyć jego atrakcyjność wczesną wiosną.

 

 

Aleja  – strefa aktywności miejskich

W alei, biegnącej we wschodniej części, zaplanowano aktywności miejskie. Ulokowano tu m.in. plenerową galerię, scenę oraz funkcje sportowe, m.in. ściankę wspinaczkową, plenerowe stepy. Dodatkowo przewidziano tam dysze wodne uruchamiane w upalne dni. Dwie strefy (od północno-zachodniego i południowo-wschodnich naroży) potraktowano jako placyki wejściowe. W południowym narożu znajdzie się „zapraszacz” do wejścia na skwer z ogłoszeniami o programie i animacji przestrzeni. Na placyku północno-zachodnim zaplanowano dodatkowo lokalizację kiosku lub mini pawilonu gastronomicznego.

 

Seniorzy w centrum uwagi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy brali udział konsultacjach, przy projektowaniu przestrzeni szczególną uwagę zwrócono na potrzeby osób starszych, tak by ułatwiać im poruszanie się i zapewnić komfort odpoczynku. Zwróciliśmy uwagę na dobór odpowiednich mebli miejskich i ich świadome rozlokowanie, dostęp do toalety publicznej i niedrogich przekąsek, zadbaliśmy również o montaż monitoringu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo.

Pokaż inne artykuły