6. odcinek cyklu ZZW „W koronach miasta” – „Drzewa pod opieką”

Dziś ostatni w tym cyklu seans w ramach piątkowego Kina Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia 6. odcinka pt. „Drzewa pod opieką”. Polecamy uwadze rozmowę z Mateuszem Korbikiem, dendrologiem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – który podzielił się swą specjalistyczną wiedzą. Cały cykl filmowy „W koronach miasta, składający się z 6 odcinków, poświęcony jest jakże ważnym bohaterom – drzewom rosnącym w mieście – linki do poprzednich filmów zamieściliśmy pod artykułem.

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 6. „Drzewa pod opieką”

W szóstym odcinku cyklu filmowego ZZW opowiemy m.in. o tym, jak opiekujemy się młodymi drzewami od momentu ich posadzenia, jakie zabiegi stosujemy, by wzmocnić starsze drzewa, a także o tym, na czym polega wielostopniowy proces badania drzew, w tym m.in. badania specjalistyczne. – To, z jakimi trudami w wielkomiejskim otoczeniu muszą mierzyć się drzewa już wiemy z poprzednich odcinków i wywiadów publikowanych w ramach tego cyklu. Dodatkowo drzewa niestety nie są w stanie same powiedzieć nam, co im dolega – dlatego potrzebują systematycznego przeglądu i oceny. Ogrodnicy warszawskiego Zarządu Zieleni przemierzają więc pasy drogowe i parki, dokonując oceny stanu zdrowotnego drzew. Zwracają przy tym uwagę na to, jak można poprawić warunki siedliskowe dla lepszego ich wzrostu, zgłaszają potrzebę wykonania cięć, założenia wiązań lub zastosowania podpory. Drzew jest bardzo dużo, ale systematyczny przegląd pozwala sprawnie odnaleźć te najbardziej problematyczne – tłumaczy dendrolog Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Mateusz Korbik.

MŁODE DRZEWA – JAK PROWADZĄ JE EKSPERCI ZZW

– Ogrodnicy ZZW zajmują się drzewami od momentu ich posadzenia, a nawet tuż przed. Młode drzewa powinny mieć prawidłowo ukształtowaną koronę oraz bryłę korzeniową – za co odpowiedzialna jest szkółka. Tak prawidłowo wyprowadzone drzewa, nie posiadające wad, są następnie sadzone przy stołecznych ulicach oraz w parkach. Młode, prawidłowo szkółkowane drzewa nie wymagają nic oprócz regularnego podlewania – ewentualne cięcia koron powinny wiązać się jedynie z usunięciem martwych lub połamanych w trakcie transportu pędów – zaznacza Mateusz Korbik i dodaje: – Dajemy drzewom kilka lat na odbudowanie systemu korzeniowego i przyjęcie się. Z czasem drzewa te należy dokładnie obejrzeć pod kątem możliwych wad korony, które w przyszłości byłyby problematyczne. Korektę korony należy wykonywać jak najwcześniej, ponieważ im później tym większe rany, a zaniechanie interwencji może doprowadzić do m.in. wyłamań.

STARSZE DRZEWA – JAK SIĘ NIMI OPIEKUJĄ EKSPERCI ZZW

– W przypadku drzew kilkunasto- i kilkudziesięcioletnich dążymy do tego, aby nie ingerować w znaczący sposób w pokrój – im naturalniej, tym lepiej. Oznacza to, że nie staramy się na siłę ciąć i formować koron – ograniczamy cięcia jedynie do tych naprawdę potrzebnych, w tym cięć związanych z usuwaniem nietrwałego suszu lub wad, czy cięć mających na celu odciążanie konarów, które mogą grozić złamaniem. Nie wszystkie drzewa w Warszawie są jednak tak oczywiste, spotykane są także drzewa bardzo problematyczne – w przypadku których zakres prac może być większy i bardziej wymagający. Gdy ogrodnicy ZZW, dokonujący regularnych przeglądów drzew, potrzebują wsparcia przy tego typu drzewach, zgłaszają się do specjalistów – dendrologów jednostki, którzy opiniują i wskazują, jak należy z nimi postępować. Często starsze, bardziej problematyczne drzewa wymagają wieloletniego harmonogramu cięć i zabiegów poprawiających warunki siedliskowe – zbyt nagła zmiana lub duży zakres cięć może w znaczącym stopniu je osłabić. Wszelkie prace w koronach drzew bardzo cennych prowadzone są pod nadzorem, ponieważ mamy świadomość, że raz wykonanego cięcia nie można cofnąć – podkreśla Mateusz Korbik.

SPECJALISTYCZNE BADANIA – POMOC W OCHRONIE DRZEW I PODEJMOWANIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI

– Gdy dendrolodzy nie mają możliwości jednoznacznie określić stanu drzewa bez użycia specjalistycznego sprzętu – zlecają ekspertyzę zewnętrznym specjalistom. Ci, w zależności od potrzeby, dokonują badania tomografem, wykonują próbę obciążeniową lub przeprowadzają inspekcję koron. Zebrane w ten sposób dokładne informacje nt. drzewa pozwalają następnie podjąć właściwe działania. Zazwyczaj wymagane są wówczas cięcia lub założenie wiązań w koronie (chroniących przed rozłamaniem się konarów), o wiele rzadziej – podpory. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy nie ma alternatywy do wycinki i zagrażające drzewa muszą zniknąć z przestrzeni miejskiej. Gdy jest taka możliwość, pozostawiany jest świadek (czyli fragment pnia, który nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, a pełni funkcję biocenotyczną, czyli zwiększającą różnorodność biologiczną) – głównie w parkach. Jeżeli drzewo stanowi realne zagrożenie dla ludzi i ich mienia, powinno zostać usunięte. Jednak jeśli istnieje możliwość jego wygrodzenia, podejmujemy takie działania – dobrym przykładem jest otoczenie drzew problematycznych trudnym do przebycia „warkoczem” z chrustu, który odcina przestrzeń wokół nich z użytkowania – mówi Mateusz Korbik.

– – – – –

Projekt edukacyjny „W koronach miasta” Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, którego częścią są prezentowane filmy, powstał przy współpracy z Akademią Dzikiej Ochoty. Do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu zaprosiliśmy prof. Jacka Borowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który podzielił się z nami swoją rozległą wiedzą. Opiekę merytoryczną projektu poświęconego warszawskim drzewom zapewnili specjaliści warszawskiego Zarządu Zieleni – dendrolodzy Tomasz Maksym oraz Mateusz Korbik.

6 filmowych opowieści odpowie na szereg istotnych pytań dotyczących drzew. Jaki wpływ mają drzewa na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę, a przede wszystkim na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt? Na czym polega relacja drzewostanu ze środowiskiem? Jakie są metody pielęgnacji drzew, w tym możliwości ratowania starych lub chorych egzemplarzy? Jak mieszkańcy Warszawy mogą na co dzień wspierać drzewa – nasze dobro wspólne – w zakresie ich prawidłowego rozwoju?

Warto zobaczyć również wcześniejsze odcinki cyklu filmowego ZZW „W koronach miasta”:

W KORONACH MIASTA – ODC. 1. „Zrozumieć Drzewo

W KORONACH MIASTA – ODC. 2. „Miliony Drzew”

W KORONACH MIASTA – ODC. 3. „Trudne życie Drzewa w mieście”

W KORONACH MIASTA – ODC. 4. „Co dają nam Drzewa

W KORONACH MIASTA – ODC. 5 „Nowe Drzewa”

 

 

Pokaż inne artykuły