Pawilon Edukacyjny Kamień zbiera świetne recenzje architektów

Share

Nowy Pawilon Edukacyjny Kamień warszawskiego Zarządu Zieleni zlokalizowany na Golędzinowie – zbiera świetne recenzje! Został bardzo dobrze oceniony w miesięczniku „Architektura-murator” – „Architektura budynku odpowiada na misję, jaką budynek ma pełnić w całościowym programie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego Wisły”- czytamy w 15-stronicowym artykule.

„ZWIEŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU REWITALIZACJI NABRZEŻA NA PRAWYM BRZEGU WISŁY”

Pawilon edukacyjny Kamień położony nad Wisłą, przy Moście Gdańskim, stanowi „zwieńczenie kolejnego etapu rewitalizacji nabrzeża na prawym brzegu Wisły”. W konkursie zorganizowanym przez Urząd m.st. Warszawy, we współpracy ze stołecznym Stowarzyszeniem Architektów Polskich, „wygrał projekt – autorstwa eM4 Pracowni Architektury Brataniec – dwukondygnacyjnego obiektu w formie przywodzącej na myśl głaz narzutowy, a także łąkę edukacyjno-przyrodniczą z wyspami o różnym charakterze i określonych funkcjach” – pisze Tomasz Żylski.

Autor artykułu podkreśla rolę Kamienia w procesie „przywracania rzeki miastu” , który „został zapoczątkowany w 2011 r. wytyczeniem 8-kilometrowego szlaku spacerowego łączącego trzy miejskie plaże między mostem Łazienkowskim a mostem Grota-Roweckiego. Z czasem wijąca się przez półdziki brzeg malownicza ścieżka została przedłużona, wiodąc od mostu Siekierkowskiego na południu i – poprzez kładkę nad Kanałem Żerańskim – aż do Jabłonny na północy”.

„NA TLE KWITNĄCYCH ŁĄK KAMIEŃ WYGLĄDA URZEKAJĄCO”

W artykule podkreślono, że wokół budynku powstały: edukacyjna ścieżka inspirowana ławicami wiślanymi, ławki wykonane z naturalnych materiałów, parking i stojaki rowerowe . Przeszklony front budynku pozwala na podziwianie nadwiślańskiej przyrody, a rozsuwane drzwi otwierają się na otaczającą nas przyrodę. Magdalena Staniszkis, architekt i urbanista, pisze o „formie architektury, która nie tylko nie będzie kolidować z wartością chronionego krajobrazu naturalnego, ale stworzy w symbiozie z naturą nową wartość kulturową”.

Zdaniem Ewy P. Porębskiej, architekta i krytyka architektury, „na tle kwitnących łąk Kamień wygląda wręcz urzekająco”. Przypominając budynek Centrum Nauki Kopernik – który łączy z Kamieniem „ten sam inwestor” – Porębska zwraca uwagę, że „zarząd miasta Warszawy konsekwentnie, od lat realizuje program udostępniania mieszkańcom terenów nad Wisłą. Jak wynika z opublikowanych w 2020 r. badań „Warszawska Wisła oczami jej użytkowników 2019” (Kantar Polska S.A.) działania urzędu w tym zakresie są doceniane. „Ankietowanych najbardziej cieszą atrakcyjne nadwiślańskie widoki, cisza i spokój, bliskość wody oraz sposobność do obcowania z naturą”.

MIEJSCE NOWOCZESNEJ EDUKACJI I LOKALNEJ AKTYWNOŚCI

Pawilon Edukacyjny Kamień na Golędzinowie został oficjalnie otwarty w lipcu 2020 r. To miejsce nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy, a także platforma współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi.

Z powodu pandemii COVID-19 działalność w Kamieniu obecnie jest ograniczona, natomiast warto podkreślić, że w tym roku odbyły się tu m.in. zajęcia przyrodnicze dla dzieci oraz prezentacja działań ZZW dla młodych uczestników projektu „Future of Cities and Urban Spaces” (FOCUS). W lipcu zorganizowaliśmy również plenerowy pokaz filmu „Można panikować” z udziałem głównego bohatera obrazu, prof. dr hab. Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i założyciela portalu Nauka o Klimacie. Dokument na temat niepokojących skutków zmian klimatycznych był punktem wyjścia do inspirującej dyskusji z udziałem mieszkańców.

LIFE+ WISLAWARSZAWSKA.PL – DZIAŁAMY NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Budowa Pawilonu Edukacyjnego Kamień jest zwieńczeniem projektu Life+ WislaWarszawska.pl. Przedsięwzięcie obejmowało także m.in. budowę wysp pływających, barek na Wiśle jako siedlisk lęgowych dla ptaków, wyspy na wysokości Golędzinowa, ławic piaszczystych, ścieżki spacerowej oraz wyznaczenie i oznakowanie szlaków przyrodniczych.

Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona była dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pawilon Edukacyjny Kamień – obszerna prezentacja w numerze 12/2020 miesięcznika Architektura-murator ©

Całość artykułu – link tu. 

 

Pokaż inne artykuły