W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi ponad 3700 nowych drzew

Zazieleniamy Warszawę! W roku 2020 Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi ponad 3700 nowych drzew za łączną kwotę 6,6 mln zł. Rok 2020 to również nowe nasadzenia krzewów, bylin i cebul, które sadzimy w pasach drogowych warszawskich ulic na łącznej powierzchni aż 46 tysięcy m2. W tym roku utworzyliśmy także 8 ha łąk miejskich!

Część tegorocznych nasadzeń drzew to realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego – za zgłoszone pomysły i zaangażowanie mieszkańców w zazielenianie stolicy serdecznie dziękujemy!

Warto również wspomnieć, że tej jesieni planujemy posadzenie 152 drzew i 253 m żywopłotów grabowych na terenie 21 placówek oświatowych – w ramach programu m.st. Warszawy „Milion drzew dla Warszawy”.

LICZNE NOWE NASADZENIA DRZEW W PASACH DROGOWYCH

Najliczniejsze z tegorocznych nasadzeń zlokalizowane będą w obrębie terenów zieleni przyulicznej, gdzie w ramach trwających obecnie jesiennych prac sadzimy drzewa z gatunków, które dobrze radzą sobie z panującymi w pobliżu ulic trudnymi warunkami – czyli np. olsze sercowate, robinie białe, głogi, perełkowce japońskie oraz bardzo wartościowe topole.

Szpalery nowych drzew pojawią się w obrębie następujących warszawskich ulic:

ul. Powstańców Śląskich – 180 drzew

gatunki: klony polne, perełkowce japońskie, robinie białe w odmianach, czeremchy wirginijske

obwód pni: 16-18 cm

 

ul. Rosoła – 130 drzew

gatunki: głogi, jarzęby, robinie białe w odmianach, lipy, klony czerwone

obwód pni: 16-18 cm

 

ul. Modlińska – 115 drzew

gatunki: olsze sercowate, głogi, wiśnie, dęby, robinie białe

obwód pni: 16-18 cm

 

al. Solidarności (odcinek na Pradze-Północ) – 100 drzew

gatunki: robinie, topole, olsze sercowate, klony czerwone, grusze, dęby szypułkowe

obwód pni: 16-18 cm

 

ul. Sikorskiego – 90 drzew

gatunki: brzozy, jabłonie, wiśnie

obwód pni: 16-18 cm

 

ul. Powązkowska – 70 drzew

gatunki: głogi, klony czerwone

obwód pni: 16-18 i 20-25 cm

 

al. 4 Czerwca 1989 r. – 57 drzew

gatunki: świerki serbskie, wiśnie piłkowane 'Amanogawa’

obwód pni: 16-18 cm

 

ul. Przyczółkowa – 51 drzew

gatunki: lipy drobnolistne

obwód pni: 20-25 cm

 

WYSOKIE PARAMETRY NOWYCH NASADZEŃ DRZEW

Drzewa sadzone przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy mają ściśle określone parametry szkółkarskie. W ramach nowych nasadzeń na terenach zieleni przyulicznej zwracamy więc szczególną uwagę na prawidłową budowę korony tj. wyraźny i prosty przewodnik, zaś w przypadku form piennych korona musi być ukształtowana na prostym pniu, na wysokości ok. 2,2 m.

Drzewa w większych rozmiarach sadzone są w szczególnych przypadkach, gdy wymieniana jest większa liczba drzew w jednej lokalizacji czy na terenach o charakterze historycznym – przykładem są tu nowe nasadzenia przy ul. Zwycięzców czy al. Wojska Polskiego, gdzie sadzone są drzewa w rozmiarze 30-35 cm.

Warto podkreślić, że umowy ZZW zobowiązują wykonawców do nadzorowanej przez naszych ogrodników i dendrologów trzyletniej pielęgnacji drzew obejmującej m.in. regularne napełnianie worków nawadniających młode nasadzenia.

W przypadku nasadzeń parkowych dobór gatunkowy powinien być możliwie szeroki ze względu na panujące tu korzystniejsze warunki siedliskowe. Sadzone mogą być m.in. lipy, klony pospolite czy też część gatunków iglastych.

W przypadku parków należy jednak pamiętać, że w Warszawie sporą ich część warunkują założenia historyczne, a co za tym idzie – nowe nasadzenia muszą być przemyślane, stanowić uzupełnienia i odtwarzać stan ściśle określonego okresu. W wielu lokalizacjach nie można więc pozwolić sobie na dowolność w zakresie nowych nasadzeń.

NOWE NASADZENIA KRZEWÓW, BYLIN I CEBUL ORAZ NOWE ŁĄKI MIEJSKIE

W roku 2020 warszawski Zarząd Zieleni przeprowadza również liczne nasadzenia w zakresie zieleni niskiej:

krzewy w pasach drogowych – na powierzchni przeszło 36 tys.m2, za kwotę ok. 4.2 mln

byliny i cebule w pasach drogowych – na powierzchni 10 tys. m2, za kwotę ok. 1.9 mln

łąki miejskie – na powierzchni ok. 8 ha

 

 

Pokaż inne artykuły