Cykl filmów edukacyjnych „W koronach miasta”

Share

Zapraszamy do piątkowego kina Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Otwieramy nowy cykl filmowy poświęcony jakże ważnym bohaterom – drzewom rosnącym w mieście. Prezentujemy aż 6 jesiennych, piątkowych seansów – czyli 6 filmów dostarczających interesującą wiedzę na temat drzew.

Nowy cykl filmowy pomoże znaleźć odpowiedzi na szereg istotnych pytań dotyczących drzew. Jaki wpływ mają drzewa na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę, a przede wszystkim na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt? Na czym polega relacja drzewostanu ze środowiskiem? Jakie są metody pielęgnacji drzew, w tym możliwości ratowania starych lub chorych egzemplarzy? Jak mieszkańcy Warszawy mogą na co dzień wspierać drzewa – nasze dobro wspólne – w zakresie ich prawidłowego rozwoju?

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 1. „ZROZUMIEĆ DRZEWO”

Czym jest drzewo? Odpowiedź na to pytanie na pozór wydaje się prosta. Jednak po głębszym zastanowieniu większość mieszkańców Warszawy zapewne przyzna, że wciąż niewiele potrafi powiedzieć o drzewach, ich właściwościach i potrzebach.

– W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy wykonujemy regularne przeglądy drzew, a także uzupełniamy na bieżąco bazę wiedzy o drzewach, wykonując inwentaryzację wraz z oceną ich stanu zdrowotnego. Szczegółowe dane, uzyskane w wyniku tych prac, pozwalają nam zaplanować pielęgnację drzew. Pod opieką naszych ekspertów są tysiące drzew rosnących w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych, jak również na terenach wielu stołecznych parków, skwerów i zieleńców zarządzanych przez ZZW – mówi Tomasz Maksym, dendrolog Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

 

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 2. „MILIONY DRZEW”

W drugim odcinku cyklu filmowego ZZW odpowiemy na pytanie, czym charakteryzuje się dobre drzewo przyuliczne oraz dlaczego nasi eksperci zalecają stosowanie zasady „im dalej od centrum, tym więcej gatunków rodzimych”, a także dlaczego drzewa liściaste są bardziej odporne na trudy życia w pobliżu ulic wielkiego miasta.

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 3. „TRUDNE ŻYCIE DRZEWA W MIEŚCIE”

W trzecim odcinku wytłumaczymy, dlaczego środowisko wielkomiejskie – ze swoimi zanieczyszczeniami, niedostatkiem przestrzeni, a przede wszystkim niedoborem wody i zanieczyszczeniem gleby – jest przyczyną dość częstego zamierania drzew przyulicznych oraz o tym, jakie rozwiązania zapobiegawcze stosuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, by chronić młode nasadzenia m.in. przed zasoleniem i suszą fizjologiczną.

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 4. „CO DAJĄ NAM DRZEWA”

Z czwartego odcinka dowiecie się, jak drzewa wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, oczyszczając powietrze, obniżając temperaturę, zmniejszając hałas i wytwarzając związki, które zabijają bakterie.

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 5. „Nowe drzewa”

W piątym odcinku cyklu filmowego ZZW opowiemy m.in. o tym, dlaczego w ramach nowych nasadzeń duże drzewo nie zawsze oznacza lepsze rozwiązanie oraz o tym, co my, mieszkańcy możemy zrobić dla drzew i dlaczego sadzenie drzew w pasie drogowym jest bardziej pracochłonne niż sadzenie na terenach parków czy skwerów.

W KORONACH MIASTA – ODCINEK 6. „Drzewa pod opieką”

W szóstym odcinku opowiemy m.in. o tym, jak opiekujemy się młodymi drzewami od momentu ich posadzenia, jakie zabiegi stosujemy, by wzmocnić starsze drzewa, a także o tym, na czym polega wielostopniowy proces badania drzew, w tym m.in. badania specjalistyczne.

– To, z jakimi trudami w wielkomiejskim otoczeniu muszą mierzyć się drzewa już wiemy z poprzednich odcinków i wywiadów publikowanych w ramach tego cyklu. Dodatkowo drzewa niestety nie są w stanie same powiedzieć nam, co im dolega – dlatego potrzebują systematycznego przeglądu i oceny. Ogrodnicy warszawskiego Zarządu Zieleni przemierzają więc pasy drogowe i parki, dokonując oceny stanu zdrowotnego drzew. Zwracają przy tym uwagę na to, jak można poprawić warunki siedliskowe dla lepszego ich wzrostu, zgłaszają potrzebę wykonania cięć, założenia wiązań lub zastosowania podpory. Drzew jest bardzo dużo, ale systematyczny przegląd pozwala sprawnie odnaleźć te najbardziej problematyczne – tłumaczy dendrolog Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Mateusz Korbik.

Cała treść wywiadów z dendrologami ZZW opublikowanych w ramach cyklu filmowego „W koronach miasta” dostępna jest na naszej stronie. 

 

 

Pokaż inne artykuły