parklet_dabrąwszczaków7 | Nowy parklet na Pradze-Północ – zrealizowaliśmy projekt z Budżetu Partycypacyjnego