parklet_dabrąwszczaków4 | Nowy parklet na Pradze-Północ – zrealizowaliśmy projekt z Budżetu Partycypacyjnego