Nowa nawierzchnia i renowacja trawników wokół alejki w Parku Skaryszewskim

Nowa nawierzchnia mineralna alejki oraz przeprowadzona renowacja trawników znajdujących się po obu jej stronach to zrealizowany właśnie przez warszawski Zarząd Zieleni projekt z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim”.

Alejka biegnąca od ul. Międzynarodowej do osi głównej Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego była w złym stanie i wymagała remontu – na co słusznie zwróciła uwagę pomysłodawczyni projektu z Budżetu Obywatelskiego. Dodatkową trudność w korzystaniu z tego ciągu pieszego stanowiła ponadto odczuwalna różnica poziomów pomiędzy chodnikiem ul. Międzynarodowej a samą alejką.

Dlatego, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zlecił wykonanie projektu przebudowy alejki, a następnie powierzył realizację prac budowlanych Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg.

W pierwszej kolejności na powierzchni ok. 700 m2 usunięta została stara nawierzchnia i zniszczone krawężniki, później zaś wykonano podbudowę i położono nową nawierzchnię mineralną typu Hanse-Grande, która bardzo dobrze sprawdza się w obiektach parkowych.

REMONTUJĄC – DBAMY O STARE DRZEWA I SADZIMY NOWE!

Podczas realizacji prac budowlanych w obrębie alejki zwróciliśmy szczególną uwagę, by zostały one przeprowadzone z właściwą dbałością o systemy korzeniowe drzew rosnących w pobliżu, tak by nie uległy one żadnym uszkodzeniom.

Uporządkowaliśmy również zieleń w otoczeniu alejki – wykonaliśmy renowację trawników i przeprowadziliśmy zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Ponadto, planujemy jeszcze w tym roku posadzenie przy alejce 6 nowych drzew – będą to 3 topole włoskie wpisujące się w krajobraz tego miejsca pod względem historycznym oraz 1 olsza i 2 jabłonie ozdobne.

– – – – –

Projekt z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim link tu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16556?user=

 

 

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły