Plac zabaw oraz dwa inne projekty z Budżetu Obywatelskiego realizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na terenie Parku Dolinka Służewska

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 26 października wyłonił w procesie przetargowym wykonawcę naturalnego placu zabaw w Parku Dolinka Służewska – w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”. Jest to projekt z BO na rok 2020 (nr 1235) na który zagłosowało 10751 mieszkańców. Obecnie wykonawca kompletuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy – termin rozpoczęcia prac zostanie podany wkrótce.

Prowadzone obecnie przez warszawski Zarząd Zieleni inwestycje w Parku Dolinka Służewska są realizacjami 3 zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego. Poza aktualnie procedowanym projektem naturalnego placu zabaw w sierpniu zakończyliśmy realizację zwycięskiego projektu na rok 2018 pn. „Zielony Służew nad Dolinką” (nr 1842). W ramach tego projektu, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powstał przy ul. Nowoursynowskiej plac wejściowy przy jednym z głównych wejść do parku. Wkrótce w zachodniej części parku zostaną również zamontowane 4 dwuosobowe hamaki – w ramach realizacji projektu „Hamaki dla Warszawy” (pomysł na rok 2020, nr 1240 ).

Realizacja zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego – budowa naturalnego placu zabaw – ma na celu przybliżenie przyrody dzieciom poprzez bezpośredni kontakt i zabawę, zaś sam projekt placu zabaw został opracowany z dbałością dla wartości przyrodniczych tej przestrzeni parkowej. Wykonujemy obiekt o charakterze jak najbardziej naturalnym, poza obszarem zwartych zadrzewień cennych przyrodniczo. Nie stosujemy sztucznych nawierzchni, pod urządzeniami, gdzie przepisy tego wymagają zaprojektowaliśmy bezpieczne nawierzchnie naturalne (piasek i zrębki drewniane). Większość powierzchni pozostanie tak jak do tej pory trawiasta, zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy.

PLAC ZABAW W PARKU DOLINKA SŁUŻEWSKA – PROJEKT KONSULTOWANY SPOŁECZNIE

Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji, w ramach których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy. Podstawą prawną jest tu art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, uchwała Rady m.st. Warszawy oraz zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy. Realizacja zwycięskich projektów jest obligatoryjna dla władz miasta.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizując zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego wykorzystał koncepcję wypracowaną w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dzielnicy Mokotów w 2015 r. W raporcie podsumowującym konsultacje społeczne podkreślono: „W koncepcji  wskazany został obszar z przeznaczeniem na stworzenie przestrzeni zabawowej dla dzieci w oparciu o place zabaw o charakterze naturalnym wg wytycznych opracowanych na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy w 2014 r. przez prof. M. Kosmalę w możliwie największym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej”.

Link do raportu z konsultacji.

3 listopada 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zorganizował spotkanie online poświęcone inwestycjom ZZW w Parku Dolinka Służewska, by odpowiedzieć na pytania i wątpliwości części mieszkańców, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom społecznym.

Warto także dodać, że kilka miesięcy wcześniej, tj. 13 sierpnia 2020 r. opublikowaliśmy obszerną informację w mediach społecznościowych i na stronie ZZW nt. wspomnianych inwestycji. Wielu mieszkańców oceniło wówczas nasze prace pozytywnie.

Link do posta na stronie „Zieleń Warszawska” nt. inwestycji ZZW w Parku Dolinka Służewska. 

Więcej o inwestycjach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w Parku Dolinka Służewska na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły